Tweede Kamer – Verplichte energiebesparing voor industrie

Tweede Kamer – Verplichte energiebesparing voor industrie

6 oktober 2016De energie-intensieve industrie is er niet in geslaagd om genoeg energiebesparende maatregelen te nemen om de afspraken in het Energieakkoord te halen, aldus Kamp gisteren in een debat in de Tweede Kamer. Hóé weet hij nog niet, maar hij gaat de industrie nu dwingen. 

In mei kondigde minister Kamp al aan de industrie te zullen dwingen zich aan de doelen in het Energieakkoord te houden, als ze op 1 oktober nog niet vrijwillig genoeg energiebesparende initiatieven hadden. In het Algemeen Overleg over Energie, gisteren in de Tweede Kamer, kwam hij op die belofte terug.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Volgens het in 2013 gesloten Energieakkoord zou de zware industrie bovenop de reeds uitgevoerde energiebesparingen nog eens 9 petajoule minder energie gaan gebruiken in 2020. ‘Ik heb niets gezien dat erop wijst dat ze dat gaan halen’, zegt Kamp in een nadere toelichting tegen het FD. ‘Ik heb een heleboel geduld gehad, maar het is ze niet gelukt. Als het niet vrijwillig kan, dan moet ik er invulling aan geven.’ (…)’

Minister Kamp kon nog niet zeggen hoe de verplichting er precies uit gaat zien.

‘We zijn totaal overvallen’, stelt een anonieme branchevertegenwoordiger tegenover het FD. De industrie was tot voor kort nog met het ministerie van Economische Zaken in overleg.

VNO-NCW in een reactie in het FD
‘(…) ‘Verplichtingen werken niet, dat leidt tot minder investeren en verlies aan werkgelegenheid’, zo laat de bedrijfslevenlobby weten. Het besluit van Kamp is niet alleen voorbarig maar gaat eraan voorbij dat de Nederlandse industrie al voorop loopt op het gebied van energie-efficiency. Wij gaan ervan uit dat de industrie tot overeenstemming kan komen over hun inspanningen voor de verduurzaming.’ (…)’

Belangenbehartiger van zakelijke energie- en waterverbruikers VEMW stelt op zijn site ‘ongerust’ te zijn.

Uit een bericht van de VEMW
‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het overleg tussen VNO-NCW en minister Kamp heeft niet tot overeenstemming geleid. Hoewel VEMW niet is betrokken bij dit overleg tussen de industrie en de overheid, volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend en zijn wij ongerust over de ontstane situatie. De minister kondigt nu een verplichting voor energiebesparing aan. Dat verhoudt zich slecht tot het principe en de keuze om één van de drie klimaatdoelstellingen leidend te maken. Dat is – en blijft wat ons betreft – CO2-reductie. De doelstellingen van hernieuwbare energie en energiebesparing zijn daaraan volgend. Voor dit moment wachten wij de invulling van de minister af, en zijn benieuwd naar de data en kennis die de Nationale Energieverkenning 2016 en de evaluatie van het Energieakkoord opleveren. Volgens de minister worden die nog deze maand gepubliceerd.” (…)’

Bronnen
FD, 6 oktober 2016: Kamp zet grote energiegebruikers mes op de keel  (registratie)
VEMW, 6 oktober 2016: Verplichtingen voor energiebesparing industrie 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.