Tweeslachtig Kamerdebat over uitvoering klimaatakkoord Parijs

Tweeslachtig Kamerdebat over uitvoering klimaatakkoord Parijs

20 mei 2016Het klimaatdebat van de Tweede Kamer gisteravond had iets tweeslachtigs. Enerzijds werd door veel partijen, met instemming van staatssecretaris Dijksma, benadrukt dat er meer gedaan moet worden om de afspraken te kunnen nakomen. Anderzijds vonden de coalitiefracties VVD en PvdA, ook met instemming van de staatssecretaris, dat er geen overhaaste extra stappen gezet hoeven te worden.

Het Kamerdebat was overigens één groot compliment voor staatssecretaris Dijksma voor haar rol op de Klimaattop van Parijs (‘meesterlijk onderhandelaar’).
Het debat onderstreepte vijf maanden na ‘Parijs’ ook kamerbreed de noodzaak van de naleving van de afspraken. Al maakte op het ‘kamerbreed’ de PVV een opmerkelijke uitzondering. De PVV’er Madlener betwijfelt of er wel een klimaatprobleem bestaat, vindt ‘Parijs’ een slecht akkoord, vreest dat andere landen werkgelegenheid uit Nederland zullen wegkapen, en wijst erop dat als Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt het hele akkoord weer van tafel gaat.
Maar ook coalitiegenoot VVD maakte bij monde van Remco Dijkstra nogal wat relativerende opmerkingen met betrekking tot de noodzaak van een stevig klimaatbeleid: ‘De mensen vinden het klimaat wel belangrijk, maar hebben niks met alarmisten en ook niks met ontkenners. Zij willen er wat aan doen, maar zonder hun leven daarvoor op de schop te moeten gooien. En zij hebben gelijk. Niemand hoeft vegetariër te worden. Evenmin hoeven we vliegvakanties te laten. Dagelijks autorijden is ook niet verkeerd.’

‘Nederland doet heel veel’
Staatssecretaris Dijksma benadrukte dat Nederland heel veel in gang heeft gezet.
Uit het Kamerverslag
‘(…)  Er is een energieakkoord gekomen, dat een geweldige bijdrage levert aan de transitie naar duurzame energie. En in deze periode sluiten we inderdaad al sowieso vijf kolencentrales en hebben we er ook nog twee op het vizier waarvan wij het mooi zouden vinden als we die ook nog kunnen doen. We hebben het IBO over CO2, waarbij we ook nog kijken naar allerlei andere denkbare maatregelen: het stimuleren van geothermie, warmte, het rookproject en methaanslib. Over deze extra maatregelen zal het kabinet inderdaad dit najaar definitieve besluiten vellen. Twee dagen geleden heeft minister Kamp ook namens mij een brief gestuurd waarin we er weer een plus bovenop zetten. Er gaan kolencentrales dicht. Er komen windparken, ongekend qua grootte, ook in Europa. Die gaan er allemaal komen, jaar na jaar na jaar na jaar. Het zijn er, geloof ik, vijf. Dat is gigantisch.
Het is waar: als je kijkt naar onze staat van dienst, bungelen we met onze eerdere prestaties onderaan in de rij. Dat klopt. Maar als we al die maatregelen bij elkaar opgeteld hebben en die straks allemaal geëffectueerd zien, zult u zien dat we als een komeet omhoog op die lijst schieten. Dat is terecht en daar ben ik trots op. Ik snap dat er bij een deel van uw Kamer sturm-und-drang is om meer en verder te gaan. Dat snap ik heel goed. Ik wil echter ook één keer vragen om oog te hebben voor wat we met elkaar — laten we het succes delen — allemaal bereikt hebben. Dat is ontzettend veel. (…)’

‘Coalitie; geen haast’
Uit de opstelling van de VVD en de PvdA concludeerde het Nederlands Dagblad: ‘Coalitie: geen haast met klimaat’.
Uit het bericht van het ND
‘(…) De beide coalitiefracties, VVD en PvdA, vinden snelle, extra maatregelen om te voldoen aan de afspraken van de klimaattop van Parijs niet nodig. (…) VVD-woordvoerder Remco Dijkstra zei, donderdagavond in het Kamerdebat, dat Nederland geen extra stappen hoeft te zetten. De maatregelen die het kabinet neemt, zullen niet in 2020 tot de gewenste reductie van CO2 leiden. De VVD’er wil wel vasthouden aan de afspraak, in EU-verband, dat in 2030 de CO2-uitstoot 30 procent minder moet zijn dan in 1990. PvdA-Kamerlid Jan Vos acht extra stappen evenmin nodig, omdat Nederland al ferme maatregelen heeft genomen. Hij wees op het besluit zeven van de tien kolencentrales te sluiten en de halvering van de gasboringen in Groningen. Bovendien wordt er op de Noordzee een windmolenpark gebouwd dat de grootste ter wereld wordt. ‘Ik ben trots op die maatregelen’, zei Vos. (…)’

Ratificatie
De Nederlandse ratificatie van het Parijse klimaatakkoord laat nog even op zich wachten, omdat daar een aparte wet voor nodig is. Aan die wet wordt hard gewerkt, meldt staatssecretaris Dijksma, en zal rond de zomer behandeld kunnen worden.

 

Bronnen
Tweede Kamer, 19 mei 2016, Verslag plenaire vergadering over uitkomsten Klimaattop Parijs 
ND, 20 mei 2016: Coalitie: geen haast met klimaat

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.