Twente neemt netwerk voor biogas in gebruik

Twente neemt netwerk voor biogas in gebruik

27 januari 2017 Het nieuwe Biogas Netwerk Twente gaat per jaar 4 miljoen m3 groen gas leveren, gewonnen uit biogas uit mestoverschot. Een doorgroei  naar bijna 40 miljoen m3 groen gas (energie voor 25.000 huishoudens) is mogelijk.

Uit een bericht van het Biogas Netwerk
‘(…) Met de opening van het Biogas Netwerk Twente is opnieuw een stap gezet om de rol van groen gas in de duurzame energievoorziening te versterken. Het Biogas Netwerk Twente voegt 4 miljoen m3 groen gas aan de bestaande Nederlandse productie van 81 miljoen m3 toe.

Het Biogas Netwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas.
Eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij kunnen op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Dit biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas zodat het vervolgens ingevoed kan worden in het bestaande gastransportnetwerk van Cogas. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor een jaar lang comfortabel en duurzaam wonen voor 2.500 huishoudens in Twente.

Over groen gas wordt vaak gedacht dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Niets is minder waar:

  • De hoeveelheid energie is te vergelijken met de energie die jaarlijks wordt opgewekt door 6 onshore windturbines of die wordt opgewekt door ruim 173 duizend zonnepanelen.
  • Het is voldoende energie om zo’n 3.000 auto’s een jaar lang op te laten rijden.
  • Het is evenveel energie als ruim 6 miljoen Tesla Powerwalls kunnen opslaan.
  • Er wordt ongeveer 6000 ton CO2 per jaar mee bespaard.


Het Biogasnetwerk Twente heeft de potentie om op termijn door te groeien naar 40 miljoen m3 groen gas voor zo’n 25.000 huishoudens. (…)
Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie: “Een toename van 4 miljoen m3 groen gas lijkt misschien weinig op de schaal waarin we nu energie voor warmte en industrieën gebruiken. Maar duurzame energie wordt voor een belangrijk deel bepaald door lokale omstandigheden en lokale initiatieven. Gaandeweg zullen mede op basis van dit soort nieuwe samenwerkingsinitiatieven grotere, onderling verbonden netwerken ontstaan. Daarom zijn stappen als deze zo belangrijk. Tegelijk werken we ook aan innovatieve technologieën die voor de benodigde opschaling van de productie van hernieuwbaar gas kunnen zorgen. Zo kunnen we op termijn fossiel aardgas zoveel mogelijk gaan vervangen door hernieuwbaar gas. Groen gas is een onmisbare component in het verduurzamen van de energievoorziening, met name voor sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals de industrie waarvoor gas een belangrijke grondstof is.
In combinatie met hybride warmtepompen kan groen gas zorgen voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in bestaande woningen,  vooral daar waar warmtenetten niet mogelijk zijn.”  (…)’
De aanleg van de biogasleiding en de opwerkinstallatie is mede mogelijk gemaakt door een lening van bijna 2 miljoen euro van het Energiefonds Overijssel. (…)

Het beheer en onderhoud van de biogasleiding zal Cogas gaan verzorgen. (…)’

Bronnen
Gasunie New Energy, 26 januari 2017: Oplevering Biogas Netwerk Twente brengt duurzame energievoorziening dichterbij
Website Biogas Netwerk Twente
Foto: Gasunie New Energy
Illustratie: Energiekaart Twente – Biogas in de regio (Cogas)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.