Steven Chu: ‘Twintig procent van onze energie zal nucleair blijven’

Steven Chu: ‘Twintig procent van onze energie zal nucleair blijven’

27 juni 2016Afgelopen vrijdag gaf Nobelprijswinnaar Steven Chu een gastcollege aan de TU Delft. Over de energietoekomst: ‘20% zal nucleair zijn, 20% fossiel met afvang van CO2 en de rest is hernieuwbaar.’

Steven Chu (68) hoogleraar aan de Stanford University, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1997) en voormalig Minister van Energie van de Verenigde Staten (2009-2013). Zijn college had als titel: ‘Climate Change, Energy and a sustainable, low cost path forward and how this government bureaucrat returns to science’.

Hij deed enkele opmerkelijke uitspraken (die we  – enigszins geparafraseerd – ontlenen aan een verslag van De Ingenieur):

 • Risico’s heel groot
  ‘Weten we precies wat de gevolgen zijn wanneer de aarde opwarmt? Nee. Maar we weten wel dat gevolgen heel groot kunnen zijn. De risico’s zijn zo groot, dat we alles op alles moeten zetten om de uitstoot van CO2 te verminderen.’
  .
 • Pas bij latere generaties
  ‘De gevolgen van klimaatverandering zijn waarschijnlijk niet ons probleem, maar van onze achter-achterkleinkinderen, want er zou wel eens een tijdvertraging van 100 tot 300 jaar kunnen zijn. Dat maakt nu handelen omstreden, ook al omdat bij klimaatverandering de directe verbanden tussen oorzaak en gevolg onzeker zijn.’
  .
 • We stoppen niet zomaar met fossiel
  ‘We zullen pas ophouden met het gebruik van fossiele brandstoffen wanneer er een beter alternatief is.’
  .
 • Belangrijke rol voor kernenergie 
  ‘Kies je rationeel, dan weet je dat de mijnbouw veel en veel meer slachtoffers eist dan kernenergie ooit heeft gedaan. Maar over kernenergie zijn rationele beslissingen gewoonweg onmogelijk gebleken: de bevolking in een land is voor of tegen, en daar heb je het maar mee te doen.
  De komende honderd jaar is voor de derde generatie kerncentrales een belangrijke rol weggelegd, vooral voor de hittevraag van de industrie: raffinaderijen, hoogovens en cementbranderijen. Het is heel duur om die hitte met duurzaam opgewekte elektriciteit te produceren.’
  .
 • Sunfuels zorgen voor ommekeer
  ‘Sunfuels leveren de beslissende ommekeer. De grootste uitdaging is de productie van vloeibare waterkoolstoffen uit zonne-energie door CO2 uit de lucht te halen. Die vloeibare brandstoffen zijn de meest efficiënte manier van opslag van energie, en maken het ook mogelijk om landen als Japan of Nederland, die relatief weinig oppervlakte tot hun beschikking hebben, van duurzame energie te voorzien.’
  .
 • Eindbeeld
  ‘Het eindbeeld: 20% nucleair, 20% fossiel met opslag van CO2, de rest uit hernieuwbare bronnen. En het lukt om vloeibare koolwaterstoffen te produceren voor $ 20/liter.’

Tijdens zijn college maakte Chu zich sterk voor energiebesparing (‘veel te bereiken’) en betere teeltmethoden (‘landbouw en landgebruik 30% CO2-uitstoot’).

 

Bronnen
De Ingenieur, 26 juni 2016: Nobelprijswinnaar Steven Chu over onze energietoekomst 
TU Delft, 24 juni 2016: Livestream presentatie Nobelprijswinnaar prof. Steven Chu, Stanford University (de livestream is nu nog als registratie te bekijken – begint pas na 18 minuten)
Foto: Steven Chu/Stanford University

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.