foto; kabinet Bart Tommelein

Uitrol digitale meters voor bestaande zonne-installaties mogelijk uitgesteld

De digitale meter moet en zal het rendement van zonnepanelen behouden. Daarin is Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD) formeel. Hij heeft het dan wel over bestaande pv-installaties en installaties die tot einde 2020 in gebruik zullen worden genomen. En over een periode van vijftien jaar vanaf hun indienstname.

De minister zag zich tot deze formele uitspraak gedwongen na diverse persartikelen. De auteurs wezen erop dat Tommelein beloften deed over zaken waarvoor hij niet bevoegd is. In zijn ontwerpdecreet is opgenomen dat er voor de bestaande installaties ‘een’ overgangsregeling komt. Maar als Vlaams minister is Tommelein alleen bevoegd voor de energiecomponent in de totale energiefactuur. Die is daarin goed voor ongeveer een derde van het totaalbedrag. Aan de BTW heeft hij niets te zeggen, omdat die een federale bevoegdheid is. En of en op welke manier er een compensatieregeling komt op het niveau van de distributienettarieven is een bevoegdheid van de Vreg, de Vlaamse martkregulator. En die is onafhankelijk.

De Vreg zou ervoor kunnen kiezen om de digitale meter te laten terugdraaien zoals de huidige meters dat doen. Het nettarief is dan gebaseerd op de netto afname van het net, waarbij cijfers onder 0 gelijk worden gesteld aan 0. De ‘prosumenten’ betalen wel een ‘prosumententarief’, omdat ze het net gebruiken om overdag hun overschotten af te zetten en ’s nachts hun tekorten aan te vullen.

Maar de Vreg zou ook kunnen opleggen dat de prosumenten netvergoeding betalen voor wat ze reëel van het net afnemen, zonder prosumententarief. In veel gevallen zal dat niet veel verschil maken met de huidige situatie. Wie over heroplaadbare batterijen (eigenlijk: accu’s) beschikt of wie erin slaagt zijn verbruik te concentreren op zonnige momenten kan hiermee een goede zaak doen. Maar zolang er weinig slimme toestellen bestaan zijn bijvoorbeeld buitenhuis werkende mensen hierdoor benadeeld. Zij kunnen niet stofzuigen wanneer de zon in het zenit staat.

“We zijn hierover in overleg met de Vreg. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Eén ding is zeker: zonnepanelen moeten en zullen hun rendement behouden met de digitale meter,” stelt Tommelein. In principe start de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen vanaf 2019. “We hebben de digitale meter nodig voor de energietransitie, uitstel zou daarom geen goede zaak zijn. Maar we zullen de digitale meter voor mensen met zonnepanelen pas uitrollen als er duidelijkheid is. We hebben het vertrouwen in zonnepanelen steen voor steen moeten heropbouwen, dat laat ik niet weer afbreken.” Hij herinnert zich maar al te goed de zogenaamde Turteltaks die zijn voorgangster en partijgenote Annemie Turtelboom het ministerschap en een vooraanstaande rol in de diverse komende verkiezingen kostte.

Overleg met de Vreg kan niet moeilijk zijn. De onafhankelijke regulator heeft een traditie om niet of toch niet openlijk in conflict te gaan met de Vlaamse energieminister, wiens diensten overigens in hetzelfde gebouw zijn gevestigd. En op het huidige prosumentarief valt wel wat aan te werken. Zo wordt de hoogte ervan niet bepaald door de reële productie van zonne-energie noch de afname van elektriciteit uit het net, maar door de capaciteit van de omvormer. Een prosument die maandenlang op reis is en dus weinig of niets verbruikt, wiens omvormer defect is –een veelgehoorde klacht–, die door de ongunstige oriëntatie van zijn dak meer pv-panelen en dus een zwaardere omvormer moet installeren… betaalt nu in verhouding teveel. De digitale meter wist die discriminatie uit, maar laat meteen taksen op verbruik en netgebruik weer volop meespelen.

De essentiële kritiek op Tommelein is niet het bestaan van deze problemen, maar wel het feit dat hij amper vier maanden voor de start van de uitrol van de digitale meter nog geen concreet scenario kan voorleggen om ze op te lossen. Pijnlijk voor hem is dat hij al voor de tweede keer op korte tijd onder vuur ligt voor het doen van een belofte over zaken waarvoor hij niet bevoegd is.

Vanaf 2021

Voor nieuwe installaties vanaf 2021 werkt hij aan een alternatief compensatiesysteem. De teller zou dan niet langer terugdraaien, maar prosumenten zouden dan een vergoeding krijgen voor de stroom die ze op het net zetten. Wie al zonnepanelen had, zal dan –als hij/zij dat zelf wil– kunnen overstappen van de terugdraaiende teller naar dit nieuwe systeem. In eerste instantie ziet het ernaar uit dat de vergoeding voor de geïnjecteerde stroom door de vrije markt zal worden bepaald. En die prijs zal wellicht veel lager uitvallen dan de prijs waartegen de energieleveranciers zullen hun elektriciteit aanbieden via het distributienet.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.