Uitstoot broeikasgassen niet gedaald, maar 4% gestegen


30 mei 2017
– In 2015 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ongeveer 4 procent gestegen ten opzichte van 2014. De stijging in 2015 komt vooral door de toename van de CO2 emissie doordat er meer elektriciteit is geproduceerd in de door steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Daarnaast is er vanwege de koudere winter meer brandstof gebruikt voor ruimteverwarming dan in 2014. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies door het RIVM.

Uit een bericht van het RIVM
‘(…) De totale uitstoot van alle broeikasgassen bedroeg in 2015 195,2 miljard kilogram CO2-equivalenten. Ten opzichte van het zogeheten Kyoto-basisjaar is dit een afname van ongeveer 12,5 procent. Dit basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyotoprotocol als referentiejaar voor de uitstoot van broeikasgassen.

CO2 uitstoot boven niveau 1990
De CO2-uitstoot lag in 2014 voor het eerst onder het niveau van het basisjaar 1990. In 2015 is de CO2-uitstoot toegenomen met 4,5procent en komt daarmee weer boven het niveau van het basisjaar 1990 (+1,5 procent) te liggen. De toename in de CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar werd voor de totale emissie van alle broeikasgassen ruim gecompenseerd door de lagere emissies van de overige broeikasgassen methaan, distikstofoxide en fluorhoudende gassen.

Het RIVM heeft de inventarisatie opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiermee voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2017 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. (…)’

Bronnen
RIVM, 30 mei 2017: Nederlandse uitstoot van broeikasgassen steeg in 2015 met 4 procent
RIVM, rapport, mei 2017: Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015 : National Inventory Report 2017 (pdf, 361 pag.)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.