Uitstoot CO2 in 2016 opnieuw gestegen

CO2-uitstoot – In Nederland met 0,4% gestegen, in EU met 0,4% gedaald

De uitstoot van CO2 is in 2016 opnieuw gestegen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige gegevens. De stijging is met name toe te schrijven aan de chemische industrie, en in mindere mate aan de verwarming van huizen en kantoren. De overschakeling van steenkool naar gas heeft ondanks een record aan elektriciteitsproductie geleid tot een iets lagere uitstoot van energiebedrijven in 2016, nadat hun CO2-uitstoot tussen 2013 en 2015 juist sterk gestegen was.

Hoewel de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990, is de CO2-uitstoot van wegverkeer en energiebedrijven sinds 1990 juist gestegen. In de industrie en en gebouwde omgeving werd de CO2 uitstoot sinds 1990 wel verminderd, maar sinds 2014 is de uitstoot in alle sectoren weer toegenomen. Alleen de energiebedrijven stootten in 2016 0,4 miljard kg minder CO2 uit dan in 2015, nadat ze van 2014 tot 2015 een sterke uitstootgroei lieten zien.

Uitstoot-van-koolstofdioxide-CO2-17-08-31 CBS
Uitstoot van koolstofdioxide CO2, Centraal Bureau voor de Statistiek, 31 augustus 2017

De uitstoot van CO2 bedroeg daarmee in 2016 bijna 2 miljard kilo meer dan de 167 miljard kilo in 2015. De chemische industrie heeft door een grotere bedrijvigheid 1,5 miljard kilo CO2 meer uitgestoten en er was een toename van 0,8 miljard kilo C02 door een hoger aardgasverbruik voor verwarming van woningen en kantoren.

Recordproductie elektriciteit in 2016

Energiebedrijven stootten per saldo 0,4 miljard kilo CO2 minder uit dan in 2015, nadat de uitstoot tussen 2013 en 2015 was gestegen van 44,9 naar 52,8 miljard kilo. Het aandeel steenkool in de elektriciteitsproductie is in 2016 gedaald naar 32 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, nadat het tussen 2011 en 2015 verdubbelde van 18 procent naar 36 procent. Het aandeel aardgas steeg naar 46 procent, terwijl het in de jaren daarvoor afnam van 60 procent in 2011 naar 42 procent in 2015.

Elektriciteitsproductie-naar-energiedrager-17-08-31 CBS
Elektriciteitsproductie naar energiedrager, Centraal Bureau voor de Statistiek, 31 augustus 2017

De trendbreuk volgt de sluiting van drie oude kolencentrales en een grotere inzet van aardgascentrales in 2016. Hoewel het vervangen van steenkool door aardgas zou moeten zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, werd die reductie grotendeels teniet gedaan doordat er meer elektriciteit geproduceerd moest worden om de gedaalde import van elektriciteit te compenseren. Dit leidde tot een recordproductie in 2016, terwijl de uitstoot toch iets gereduceerd kon worden.

Bron:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 4 september 2017, ‘Uitstoot broeikasgassen in 2016 licht gestegen’

Lees ook:

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.