Gasproductie leidt tot hogere methaanuitstoot in 2016

Onthulling: ‘Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert’

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving. De stijging is met name te wijten aan de uitstoot van methaan, dat vrijkomt in de veeteelt en bij het productie van fossiele brandstoffen zoals gas. De CO2 uitstoot bleef ongeveer gelijk. 

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 met 0,5% gestegen tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van de Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR). Daarbij is geen rekening gehouden met uitstoot van veranderingen in landgebruik zoals ontbossing  of de uitstoot van methaan en lachgas door bos- en veenbranden.

Methaan uit veeteelt en gas

Door een verminderd gebruik van kolen in landen, bleef de CO2-uitstoot in 2016 grotendeels stabiel. Terwijl de uitstoot in landen als India steeg, tonen Rusland, Japan en de Verenigde staten een dalende trend. In China en de Europese Unie bleef de uitstoot ongeveer gelijk.

Van de totale uitstoot bestaat 28 procent uit niet-COemissies methaan (19 procent), lachgas en de zogeheten F-gassen (HFKs, PFKs en SF6). Methaan is berucht, omdat het op korte termijn een grotere impact op het broeikaseffect dan CO2 zou hebben. Het wordt voornamelijk uitgestoten bij de productie van fossiele brandstoffen zoals gas (25 procent), door vee (23 procent) en in de rijstproductie (10 procent). Van die 25 procent aan fossiele brandstoffen is 7 procent afkomstig uit de productie van gas, 7 procent van het ontluchten en affakkelen van olie en gas, 9 procent uit de productie van steenkool en 2 procent uit de productie van olie, meldt het PBL.

Bron:

  • Planbureau voor de Leefomgeving, 28 september 2017, ‘Uitstoot broeikasgassen in 2016 wereldwijd opnieuw gestegen’, follow up
  • Planbureau voor de Leefomgeving, 28 september 2017, ‘TRENDS IN GLOBAL CO2 AND
    TOTAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS Summary of the 2017 report’

Lees ook:

Foto: Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.