‘Uitvoering Energieakkoord kost geen 18 mrd, maar 100 mrd’

‘Uitvoering Energieakkoord kost geen 18 mrd, maar 100 mrd’

18 juli 2016De Delftse ingenieur Theo Wolters (links) heeft al vaker aan de bel getrokken met de waarschuwing dat de uitvoering van het Energieakkoord peperduur zal worden, maar nu kondigt hij de publicatie van een onderzoek aan waarin hij binnenkort zal aantonen dat de kosten € 100 mrd zullen zijn, ruim vijf keer méér dan minister Kamp had aangekondigd.

Wolters heeft een aantal boodschappen tegelijk: het wordt peperduur, het zal nauwelijks effect hebben en de uitgangspunten van het beleid zijn  faliekant verkeerd. En, niet in de laatste plaats, zegt hij dat de CO2-uitstoot helemaal niet catastrofaal is voor het klimaat.

Klimaatscepticus
Wolters zegt dit in een interview van ‘Café Weltschmerz’. (Café Weltschmerz noemt zich ‘een burger-journalistiek platform wat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur’). Wolters werd geïnterviewd door Marcel Crok. Wolters en Crok staan beiden bekend als ‘klimaatsceptici’.

‘Geen enkele aanwijzing dat CO2 slecht is voor het klimaat’
Theo Wolters begint met de stelling dat de CO2-uitstoot helemaal niet rampzalig is voor het klimaat. Hij baseert zich daarbij op een onderzoek naar vele klimaatstudies. Dat onderzoek bracht hem tot de conclusie dat er ‘geen enkele aanwijzing is dat CO2 slecht is voor het klimaat’. Alle argumenten zijn volgens hem afkomstig uit klimaatmodellen en daarin is, vindt hij, nog zó veel ongewis dat je er geen beleid op kunt voeren. Hij pleit wel voor een adaptatiebeleid om eventueel klimaatproblemen op te vangen, maar ziet geen redenen voor een mitigatiebeleid m.b.t. de CO2-uitstoot. Want voor het terugdringen van CO2 wil hij ook naar de kosten kijken. ‘Wat mij betreft zouden we nou mogen stoppen met CO2-uitstoot, maar om daar nou wereldwijd triljarden aan uit te geven…’ Hij benadrukt dat hij geen tegenstander is van het uitfaseren van fossiele brandstoffen, maar daar kunnen we, wat hem betreft, royaal de tijd voor nemen.

‘Energieakkoord kost tot 2020 € 100 mrd’
Kijkend naar het Nederlandse beleid meldt hij dat hij binnenkort een onderzoeksverslag zal publiceren waaruit blijkt dat het Energieakkoord tot 2020 € 100 miljard zal kosten.
Minister Kamp meldde indertijd de Tweede Kamer dat het volgens hem om een bedrag 13 tot 18 miljard zou gaan. In april van dit jaar trok de Rekenkamer al aan de bel omdat de kosten volgens haar waarschijnlijk € 73 mrd zullen gaan bedragen. Maar nu stelt Wolters dat hij zal aantonen, dat het nog meer wordt, zeker € 100 mrd. ‘En dat is nog maar het begin, tot 2020. Daarna wordt het ronduit onbetaalbaar. Voor 2030 zeker € 200 mrd.’

‘Weinig CO2-reductie’
Wolters stelt bovendien dat het beleid maar heel weinig effect zal hebben. ‘Wat je bijvoorbeeld met wind-op-zee wint aan CO2-reductie, verspeelt Kamp weer doordat hij zijn steun aan warmtekrachtkoppeling intrekt.’

‘Beleid moet vooral sturen op CO2-uitstoot’
Hij vindt dat de uitgangspunten voor het beleid verkeerd zijn. ‘Nu wordt er veel te veel gekeken naar de duurzaamheid. Je zou puur op de redactie van de CO2-uitstoot moeten sturen. Dan sluit je geen kerncentrales, dan sluit geen fonkelnieuwe, zeer efficiënte kolencentrales.’

Uit een bericht van Café Weltschmertz
‘(…) Theo Wolters is een Delftse ingenieur met een eigen ontwerpbureau. Sinds jaar en dag probeert hij een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Hij stond aanvankelijk helemaal achter het Kyoto-protocol, maar toen hij gevraagd werd een lezing over klimaatverandering te houden werd hij gaandeweg zijn research steeds sceptischer.
In dit gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok legt Wolters uit dat de drie redenen, die vaak gegeven worden, om de noodzaak van een versnelde energietransitie te onderbouwen, niet kloppen. De CO2-uitstoot is niet catastrofaal voor het klimaat en kan beter aangepakt worden met adaptatie. Fossiele brandstoffen raken nog lang niet op. Het derde argument is geopolitiek: we zouden voor onze energie niet afhankelijk moeten zijn van zogenoemde “schurkenstaten”. Wolters benadrukt dat dergelijke staten voor hun inkomsten juist totaal afhankelijk zijn van ons.
Wolters gaat in het gesprek ook in op het onderzoek waarmee hij al ruim twee jaar bezig is naar de kosten van het Energieakkoord. Dit akkoord, dat beoogt dat in 2023 16% van onze energie duurzaam opgewekt wordt, gaat volgens Wolters astronomische bedragen kosten. Kosten die voor een groot deel terecht komen bij de burger. (…)’

Interview met Theo Wolters (56’44”)

Bronnen
Veren of Loof (Café Weltschmertz), 16 juli 2016: CO2-uitstoot NIET catastrofaal voor klimaat

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.