UNETO-VNI: ‘Gebruik de begrotingsruimte voor de energietransitie’

21 september 2016Nu Nederland er financieel beter voor staat, zou de regering fors moeten investeren in de energietransitie, vindt installateurskoepel UNETO-VNI.

Uit een persbericht van UNETO-VNI
‘(…) Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI ziet veel mooie plannen, maar te weinig daadkracht en investeringen. ‘We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken. Waarom zet het kabinet daar niet zwaar op in?’

Tempo moet omhoog
De Nederlandse installatiebranche beschikt over de kennis, de mensen en de mogelijkheden om de gebouwde omgeving te verduurzamen in een aanzienlijk hoger tempo dan nu gebeurt. Met eenvoudige maatregelen kan de overheid verduurzaming financieel aantrekkelijker maken en de omslag naar een energieneutrale gebouwde omgeving realiseren. Volgens Siertsema schuift het kabinet de problemen keer op keer voor zich uit. ‘Waarom krijgen woningcorporaties die investeren in verduurzaming geen korting op de verhuurdersheffing?’, vraagt de UNETO-VNI-voorzitter zich af. ‘Waar blijven de fiscale stimuleringsmaatregelen voor huiseigenaren die een energiebesparende verbouwing overwegen? Wanneer maakt het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief? Zulke maatregelen zijn goed voor het milieu, leveren tienduizenden banen op en bezorgen burgers een lagere energierekening.’

Tevreden over EIA en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Hoewel de daadkracht ontbreekt, is UNETO-VNI wél blij met de aandacht van het kabinet voor een duurzame energievoorziening. Het plan om energiebesparing in de energie-intensieve industrie te stimuleren door de Energie Investerings Aftrek (EIA) te verruimen, is een stap in de goede richting. Ook op andere punten kan de werkgeversvereniging zich vinden in de voorgenomen kabinetsmaatregelen. Zo staat UNETO-VNI positief tegenover het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat het kabinet in 2017 laat opstellen om de gevolgen van steeds extremere regenval op te vangen. De installatiebranche draagt graag innovatieve oplossingen aan om wateroverlast te voorkomen. Verder kan het beleid van het kabinet dat erop gericht is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, rekenen op de instemming van UNETO-VNI. Al mist de vereniging ook daar concrete, stimulerende maatregelen om de gestelde doelen te realiseren.

Smart buildings
UNETO-VNI vindt het hoopgevend dat het kabinet oog heeft voor innovatie, digitalisering en cyber security. Bij het ontwerp van gebouwen, bij beheer en onderhoud, bij de aansturing van installaties én bij de beveiliging van processen en data kan toepassing van deze technologie zorgen voor veilige, comfortabele en efficiënte gebouwen. Smart buildings, die ook nog eens energiezuinig zijn. (…)’

Bronnen
UNETO-VNI, persbericht, 21 september 2016: UNETO-VNI: ‘Gebruik de begrotingsruimte voor de energietransitie’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.