UNFCCC

P.O. Box 260124
D-53153 Bonn

Martin-Luther-King-Strasse 8
D-53175 Bonn

+49 – 228 815 1000
Website
Mail
Twitter
Facebook
Google+

Het UNFCC is, met 196 partijen, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en is de moedermaatschappij van het Kyoto Protocol uit 1997. Het uiteindelijke doel is de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau zodat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.