Universiteit Groningen: onderzoekscentrum aardbevingen

 

24 september 2015 – De Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoekscentrum aardbevingen begonnen: het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO).

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) gaat zich vooral richten op de bovengrondse effecten van de bevingen en het welzijn van de burgers.
Onder andere de participatie van burgers, ethiek, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, recht en bestuur en veiligheid worden onderzocht.
Coördinatoren van het nieuwe centrum worden Tom Postmes, hoogleraar sociale psychologie, en Sharon Smit, directeur van Sustainable Society. Daarnaast komen ook medewerkers van andere faculteiten bij het centrum te werken. (…)’

Uit een bericht van de Rijksuniversiteit Groningen
‘(…) Het kenniscentrum verbindt onderzoekers via een universiteit-brede kennisagenda gericht op de bovengrondse aardbevingsproblematiek, sociale duurzaamheid en regionale ontwikkeling. Het doel van de kennisagenda is het ontwikkelen van vernieuwende inzichten en methoden voor succesvolle sociaal-maatschappelijke transities en voor adequate reacties op bedreigingen van het maatschappelijk systeem en van gemeenschappen.

Het kenniscentrum is gebaseerd op Sociaal Wetenschappelijk, Geesteswetenschappelijk en Natuurwetenschappelijk onderzoek waarin de rol van de burger in duurzame samenlevingen centraal staat. De focus ligt op de regionale ontwikkeling en de dilemma’s die daarbij een rol spelen, zowel op de korte als op de (middel)lange termijn. Maatschappelijke innovaties en transities zijn essentieel in regionale ontwikkeling, net als het tijdig signaleren en analyseren van systeembedreigingen.

KADO ontwikkelt inzichten van mondiaal wetenschappelijk niveau en ambieert om daar lokale toepassingen met een hoge sociale impact voor te ontwikkelen. Die ambitie wordt deels verwezenlijkt door het aangaan van samenwerkingsverbanden met ‘living lab’ Noord-Nederland, deels door verbinding met en opschaling naar andere Europese regio’s. Living Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen buiten de Universiteit, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied zoals een regio of stad. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers die nieuwe producten, diensten en organisatievormen ontwikkelen in een realistische context.

Deliverables:
1)     Het samenbrengen van onderzoekers vanuit Sociaal Wetenschappelijk, Geesteswetenschappelijk en Natuurwetenschappelijk onderzoek gericht op sociale duurzaamheid en regionale ontwikkeling;
2)     Het leveren van een positieve maatschappelijke bijdrage door middel van kennis, instrumenten, en de ontwikkeling van talent;
3)     Het opzetten van een gezamenlijke interdisciplinaire kennisagenda gericht op deze thematieken;
4)     Dienen als een expert platform voor advisering (gevraagd en ongevraagd) van stakeholders uit de praktijk, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, bedrijven en andere relevante organisaties door relevante wetenschappelijke kennis te delen, toegankelijk gemaakt voor de diverse eindgebruikers;
5)     Het actief reageren op actuele ontwikkeling in de regio, zoals aardbevingen, krimp en andere sociaal-maatschappelijke dilemma’s;
6)     Het stimuleren van co-creatie processen tussen de wetenschap en de samenleving om nieuwe inzichten te krijgen in sociaal-maatschappelijke transitie vraagstukken (zoals een burger think-tank met mensen uit de regio en wetenschappers of deliberatieve peilingen);
7)     Het verbinden van bestaande opleidingen en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen in dit domein;
8)     Het vinden van aansluiting bij andere instituten, organisaties en initiatieven die de doelstelling van het kennisinstituut versterken of ondersteunen.

Activiteiten:
1)     Het organiseren van een jaarlijks kennisconferentie in de regio voor en met bewoners en diverse stakeholders;
2)     Het organiseren van meerdere kenniscafés rondom specifieke thema’s in de regio;
3)     Het organiseren van een debatreeks;
4)     Het ontwikkelen van Societal Challenges waarbij studenten zich buigen of één centrale aardbeving-gerelateerde of regio-toekomstgerichte vraag;
5)     Het samenwerken met andere partijen om sociale duurzaamheid in de regio te bevorderen;
6)     Het bevorderen van kennisontwikkeling en ondersteunen van individuele onderwerp-gerelateerde onderzoeken binnen de RUG. (…)’

Bronnen
Nu.nl, 21 september 2015: Rijksuniversiteit Groningen start onderzoekcentrum aardbevingen
Rijksuniversiteit Groningen: Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.