Universiteit Utrecht: ‘Zonne-energie goedkoopste en schoonste alternatief voor fossiel’

Tweede Kamer stemt vóór continueren salderingsregeling

14 december 2016 – Zonnepanelen zijn het schoonste en goedkoopste alternatief voor fossiele brandstoffen, concluderen onderzoekers van de universiteiten van Utrecht, Groningen en Eindhoven. En de trend dat zonnepanelen goedkoper en de productie schoner wordt, zet door.

De CO2-uitstoot van de productie wordt sinds 2014 goedgemaakt door schone energieopwekking van de panelen, stellen de onderzoekers – onder wie Atse Louwen van de Universiteit Utrecht en André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen – in het artikel in Nature Communications. En de kostprijs daalde al van 75 euro per watt tot 1 euro. Het voordeel tussen milieuopbrengst en milieukosten zal in de toekomst nog verder groeien, aldus verwachten de onderzoekers, omdat de productie en technologie van zonnepanelen nog volop in ontwikkeling zijn.

Uit het bericht van de Universiteit Utrecht
‘(…) De massale productie van zonnepanelen in landen waar milieuaspecten niet zo nauw worden genomen, levert regelmatig discussie op over hoe duurzaam zonnepanelen nu eigenlijk zijn. “In onze studie hebben wij daarom zorgvuldig alle duurzaamheidsaspecten van de productie en de opbrengst van zonnepanelen over de afgelopen veertig jaar onderzocht. Hieruit blijkt dat zonne-energie momenteel zowel het goedkoopste als het schoonste alternatief is voor fossiele brandstoffen”, aldus zonne-energieonderzoeker Wilfried van Sark.

Schaalvergroting en efficiëntie
Sinds de introductie van zonne-energie in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer 75 euro per watt geïnstalleerd vermogen naar onder de 1 euro per watt. Dit komt enerzijds door schaalvergroting van de industrie en anderzijds door innovaties in de technologie en productie. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel gedaald, terwijl de opbrengst per zonnepaneel steeds groter is geworden.

CO2 uitstoot
Ook als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, komt de productie van zonnepanelen uit op een nettowinst. Promovendus Atse Louwen: “Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks de sterke groei van het aantal zonnepanelen, de uitstoot van CO2 tijdens de productie ruimschoots teniet wordt gedaan door de schone productie van elektriciteit door die zonnepanelen. Het omslagpunt is eind 2014 gepasseerd.”

Voetbalvelden
Op dit moment is een capaciteit van 300 gigawatt geïnstalleerd verspreid over de hele wereld. Dat is een oppervlak van ongeveer 1800 vierkante kilometer (250.000 voetbalvelden) aan zonnepanelen. Naar verwachting zullen zij dit jaar in totaal meer dan 370 terawattuur elektriciteit leveren. Dat is zo’n 1,5 procent van de totale wereldwijde elektriciteitsvoorziening. Van Sark: “Dit lijkt misschien weinig, maar is toch al een besparing van zo’n 170 megaton CO2. En de groei van het aantal toegepaste zonnepanelen is er nog lang niet uit.”​

Voordeel groeit nog
Daarnaast zal het voordeel tussen milieuopbrengst en milieukosten nog groeien, omdat de productie en technologie van zonnepanelen nog volop in ontwikkeling zijn, aldus Atse Louwen. “Zo worden de plakjes, oftewel wafers van silicium, de grondstof voor zonnepanelen, steeds dunner en levert het zagen steeds minder materiaalverlies op. Ook het gebruik van zilver voor het aanbrengen van de elektrische contacten op de wafers neemt sterk af. Bovendien levert wetenschappelijk onderzoek steeds nieuwe mogelijkheden om de omzet van zonlicht in elektriciteit efficiënter te maken, waardoor iedere zonnestraal nog beter wordt benut.” (…)’

Bronnen
Universiteit Utrecht, 9 december 2016: Zonne-energie goedkoopste en schoonste alternatief voor fossiele brandstoffen
Nature Communications, Louwen et.al., 6 december 2016: Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development

Foto: Universiteit Utrecht

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.