Urgentie energietransitie – ‘Alle politieke partijen schieten in hun plannen tekort’

20 februari 2017In de reacties op de verkiezingsprogramma’s krijgen spelen zorgen over het klimaatbeleid geen grote rol. Toch is er reden voor grote zorg, is in een aantal commentaren te lezen. ‘Om de aarde veilig te houden voor onze kinderen, moeten we binnen twintig jaar op 100 procent duurzame energie zitten. De partijen doen daarvoor absoluut niet voldoende.’ 

Nemen we de transitie wel serieus?

Coby van der Linde (directeur van het Clingendael International Energy Programme (CIEP) in een column op Energiepodium
‘(…) Hoe serieus nemen we de energietransitie nu eigenlijk? De verkiezingsstrijd komt op stoom. (…) Helaas hoor ik weinig over de energietransitie, terwijl dit beleid de structuur van de Nederlandse economie in de komende jaren danig zal veranderen. (…) En dat is jammer want dit langdurige omschakelingsproces vergt het maken van veel keuzes in de komende jaren. Keuzes die burgers en bedrijven direct aangaan. (…) De vaart die nu op allerlei terreinen wordt gemaakt is geweldig, maar de politiek dreigt ernstig achterop te geraken door een grondige discussie over het wie, wat, waar en hoe uit de weg te gaan. (…) Naast alle andere belangrijke thema’s van de verkiezingen verdient de energietransitie serieuze aandacht van onze politici. (…)’

Het gaat er nauwelijks over

Uit een bericht van FluxEnergie
‘(…) “De energietransitie is misschien wel een van de allergrootste uitdagingen  voor de mensheid in de 21ste eeuw en het gaat er in de campagne op dit moment nauwelijks over,” zegt Pieter van Oord, ceo van baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord. (…)’
‘(…) Staatssecretaris Dijksma van Milieu: “Je ziet dat in de komende vijf jaren alle belangrijke investeringsbesluiten zullen moeten worden genomen om in 2050 de doelen van Parijs te halen. (…) “Ik hoop dat deze verkiezingscampagne zich meer gaat richten op de grote vragen die in Nederland en de wereld spelen. Klimaatverandering vraagt om belangrijke besluiten op tal van terreinen en het is tijd om het daar nu echt over te gaan hebben.” (…)’

Onvoldoende om de Parijs-doelstellingen te halen

Uit een bericht van het AD
‘(…) Van de partijen die hun programma’s hebben laten doorrekenen, komt alleen GroenLinks ‘in de buurt’ van de klimaatdoelstellingen, zegt Geertje van Hooijdonk van de stichting Natuur & Milieu. ,,De plannen van de overige partijen zijn niet voldoende. In Parijs is ook het ambitieuzere streven uitgesproken om onder de anderhalve graad temperatuurstijging te blijven. Geen enkel verkiezingsprogramma bevat voldoende maatregelen om dat voor elkaar te krijgen, zelfs dat van GroenLinks niet.” (…)’

‘Geen samenhangende visie’

Uit het bericht van het AD
‘(…) Het ontbreekt de partijen aan een samenhangende visie op een écht duurzame economie, zegt Marjan Minnesma van Urgenda. Die duurzaamheidsorganisatie spande een rechtszaak aan om de Nederlandse staat te dwingen meer maatregelen te nemen tegen de CO2-uitstoot. ,,Om de aarde veilig te houden voor onze kinderen, moeten we binnen twintig jaar op 100 procent duurzame energie zitten. De partijen doen daarvoor absoluut niet voldoende.” (…)’

Niet alleen in somberheid achterom kijken

Hans van Cleef (senior sectoreconoom energie bij ABN AMRO Bank) in een column op Energiepodium
‘(…) In discussies over energietransitie wordt vaak aangehaald dat Nederland onderaan de lijstjes bungelt als het gaat om duurzame energie. Alleen Luxemburg en Malta zouden het slechter doen. Maar dat is meteen het eerste punt waar we eens mee moeten stoppen. (…)  Als u bedenkt dat Nederland tot 2023 het percentage duurzame energie verviervoudigt, de helft van het aantal kolencentrales sluit, de grootste windparken ter wereld bouwt en daarmee de CO2-uitstoot ruimschoots omlaag brengt, dan doet Nederland het uitstekend! Sterker nog, door te blijven hangen in de geschiedenis maak je mensen ook niet enthousiast om zelf te participeren en voorop te lopen. (…)
De energietransitie zal de komende jaren voor iedereen tot merkbare veranderingen leiden. (…) Maar het gros van de klanten die ik spreek, en die vaak verder van de sector afstaan, heeft geen idee van de veranderingen die ons staan te wachten. (…) Alleen als overheid, energieproducenten en consumenten samenwerken zal deze ambitie kunnen slagen. (…)’

‘Stemadviezen’

Marjan Minnesma: Partij voor de Dieren, gevolgd door de ChristenUnie, GroenLinks en daarachter D66.
(‘Het meest teleurgesteld ben ik in het CDA. Je zou verwachten dat die partij vanuit zijn rentmeesterschap de turbo op de energietransitie zou zetten. Maar helaas hebben zij de laatste vier jaar vooral meegestemd met de VVD en PVV, partijen waar je niet moet zijn voor een circulaire economie.”)
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): GroenLinks, gevolgd door ChristenUnie en D66 en in mindere mate PvdA en SP
Het PBL geeft natuurlijk geen stemadviezen, maar gaf wel aan welke doorgerekende verkiezingsprogramma’s de meest adequate bijdrage geven aan de klimaatdoelstellingen.
Natuur en Milieu: GroenLinks, D66 en Christenunie
(‘Alleen GroenLinks lijkt voldoende CO2 te besparen om de twee-gradendoelstelling te halen. De doelstelling van 1,5 graad haalt echter geen enkele partij. (…) De klimaatimpact van het VVD-programma is slecht. Maar schrijnender zijn grote partijen als CDA en PVV die bewust hun ogen sluiten voor de effecten van hun programma’s.’)

Bronnen
Energiepodium, 15 februari 2017: Hoe serieus nemen we de energietransitie nu eigenlijk?
FluxEnergie, 17 februari 2017: ‘Verkiezingen moeten meer gaan over klimaatverandering’
AD, 18 februari 2017: Mooie plannen – Maar het klimaat redden we er niet mee (via Blendle)
Energiepodium, 15 februari 2017: Warmetruiendag is de geitenwollen sok voorbij
Natuur en Milieu, 16 februari 2017: Vooral rechtse partijen sluiten ogen voor milieu-impact verkiezingsprogramma’s

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.