Kathleen Van Brempt (foto: Alex Vanhee)

Van Brempt: “Geen Europees belastinggeld meer voor gasinfrastructuur”

Kathleen Van Brempt 3 march 2018 photo: Alex Vanhee

“De Europese Unie moet ermee ophouden geld van de belastingbetalers te gebruiken om nieuwe infrastructuur voor aardgas te bouwen.” Dat zegt Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid en ondervoorzitter van de Europese sociaal-democraten.

Haar fractie in het Europees parlement liet door het Nederlandse Trinomics een studie opstellen. Deze studie wijst uit dat de investeringen van de voorbije jaren volstaan om de EU-lidstaten te verzekeren van gasleveringen uit voldoende diverse bronnen. “Europese subsidies zijn er niet om de fossiel brandstoffensector te steunen, we moeten focussen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie,” aldus Van Brempt. “Het moment om de steun aan fossiele brandstoffen stop te zetten is aangebroken.”

Om te besluiten welke infrastructuurprojecten Europese steun verdienen baseert de Europese Commissie zich op een lijst met ‘Projects of Common Interest’ (PCI). Dergelijke projecten moeten de energiesystemen van diverse lidstaten met elkaar verbinden en bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Akkoord van Parijs. De Commissie is nu bezig met het opstellen van een nieuwe versie van die lijst.

Gasinfrastructuur grootste slokop

“Tijdens de afgelopen vier jaar ging meer dan 60% van de Europese steun via het Connecting Europe Fonds naar gasinfrastructuur. Dat was goed voor ongeveer een miljard euro belastinggeld. Ongetwijfeld heeft dit bijgedragen aan onze leveringszekerheid van energie en ons minder afhankelijk gemaakt van individuele gasexporterende landen. Het voorkomt ook dat één enkele leverancier bepaalde Europese landen kan gijzelen, zegt ze zonder Rusland met naam te vernoemen.

“De studie van Trinomics bevestigt dat, op Cyprus en Malta na, alle EU-lidstaten tegen 2022 kunnen terugvallen op minstens drie gas-aanvoerroutes. Er is geen nood aan subsidies voor bijkomende gascapaciteit. Integendeel, extra subsidies kunnen leiden tot overinvesteringen en concurrentievervalsing, wat de overgang naar een duurzamer energiemodel kan ondermijnen. Trinomics toont aan dat overheidssubsidie allen zinvol is als ze in lijn loopt met de decarbonisatie van ons energielandschap.

Verouderde schattingen

Volgens Europees energiecommissaris Miguel Arias Cañete worden de meeste gasprojecten op de PCI-lijst al gerealiseerd. “Deze uitspraak stemt ons hoopvol wat betreft de nieuwe versie van de lijst,” aldus Van Brempt. “Al moeten we op onze hoede zijn voor de lobbyisten van de fossiele brandstoffenindustrie. Want de Commissie baseert zich vandaag nog altijd op verouderde schattingen van de vraag naar aardgas. Die overschatting bedraagt wel 35%, want de recentste studies voorspellen een beduidende terugval van die vraag vanaf 2030. Zelfs op piekmomenten zal de vraag lichtjes terugvallen of hooguit op het in 2020 verwachte peil blijven. Maar gasinfrastructuurprojecten die eerder uit de bestaande PCI-lijst waren geschrapt, komen nu weer opduiken. Daarom daag ik de Europese Commissie uit haar geld te steken in dat waarvan ze de mond vol heeft en de afbouw van koolstofverbranding te versnellen.”

Biomethaan en synthetisch methaan stimuleren

Van Brempt pleit wel voor meer inspanningen om het gebruik van biomethaan en synthetisch methaan te stimuleren. “Momenteel laten slechts acht EU-lidstaten de injectie van biotmethaan in hun aardgasnet toe. Onderzoek wijst uit dat tegen 2020 biomethaan een alternatief kan vormen voor ongeveer 19% van de aardgasinvoer uit Rusland. We moeten de administratieve formaliteiten voor biogas op Europees vlak harmoniseren en de lidstaten waar dit nog niet is gebeurd aanmoedigen ook voor biomethaan en synthetisch methaan Garanties van Oorsprong in te voeren. Verder verdienen technologieën zoals ‘power to gas’ steun.”

In een moeite door vraagt ze ook een Europees prijssignaal voor CO2-emissierechten, om de opvang, de opslag en het praktische gebruik van CO2 , liefst met behulp van uit dienst genomen aardgasleidingen, een economisch draagvlak te verschaffen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.