foto: Van Oord

Van Oord en Griekse partner mogen netkabels windpark Hollandse Kust leggen

Tennet, de beheerder van het Nederlandse transportnet voor elektriciteit, heeft het consortium het Nederlandse Van Oord en het Griekse Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels voor het offshore windpark Hollandse kust (zuid) Alpha. De netaansluiting moet het mogelijk maken de windenergie vanuit de Noordzee naar de stroomverbruikers op het vasteland te brengen.

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden twee windparken ruim 22 kilometer uit de kust gebouwd, met een gezamenlijk vermogen van ruim 700 Megawatt.

De opdracht voor het consortium Van Oord-Hellenic Cables bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV-kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsnetstation Maasvlakte. Vanaf het offshore substation Alpha wordt zo een verbinding gemaakt over 42 kilometer afstand met het landstation op de Maasvlakte 2 in Rotterdam.

Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Beta. De fabricage en aanleg van een 66 kV-zeekabel tussen het Alpha en Beta platform is ook onderdeel van deze opdracht. De netaansluiting HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022.

Volgens Manon van Beek, ceo van Tennet ligt Tennet, “en daarmee Nederland,” goed op schema met het realiseren van aansluitingen voor uiteindelijk 3,5 Gigawatt (1 Gigawatt = 1.000 Megawatt, 1 Megawatt = 1.000 Kilowatt) extra aan offshore windparken, waarmee het totaal in 2023 op circa 4,5 GW komt.

Hellenic Cables

Hellenic Cables is een van de grootste stroom- en telecomkabelfabrikanten van Europa. Ze beschikt hiervoor over vier fabrieken en Griekenland en een in Bulgarije. De onderzeekabels worden geproduceerd in een van die fabrieken, door dochterbedrijf Fulgor.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.