beeld: Jan Arne Wold / Van Oord

Van Oord – Siemens Gamesa gepreselecteerd voor bouw windpark en natuureiland Fryslân

Dudgeon SWT-6.0-154

Windpark Fryslân BV heeft het consortium Van Oord – Siemens Gamesa Renewable Energy geselecteerd als voorkeursaannemer voor de bouw van Windpark Fryslân. Dit windpark zal bestaan uit 89 windturbines van elk 4,3 MW in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijkdijk. Er komt ook een ‘natuureiland.’

Met een productievermogen van bijna 383 MW moet dit windpark een boost geven aan de duurzame energievoorziening van de provincie Friesland. De provincie Friesland streeft naar een energieverbruik uit duurzame bronnen van 16% tegen 2020. Met een productievermogen van ruim 380 MW realiseert Windpark Fryslân meer dan 60% van deze 2020 doelstelling.

In het consortium is de Nederlandse specialist in waterbouwkunde Van Oord verantwoordelijk voor de ‘Balance of Plant.’ Dit omvat het ontwerp, de fabricage en de installatie van de funderingen en kabels van het windpark. Van Oord levert ook het materieel voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de SWT-DD-130 wind turbines –met een rotordiameter van 130 meter– en het onderstation op land. De turbines hebben een ashoogte van 109 meter en een tiphoogte van 174 meter. Na een succesvolle afronding van de overeenkomst zal Siemens Gamesa het windpark minimaal zestien jaar onderhouden.

Een opvallend onderdeel van de samenwerking tussen de twee bedrijven is het geïntegreerde ontwerp- en bouwteam. Het consortium zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Natuureiland

De bouw omvat ook de aanleg van een natuureiland naast de Afsluitdijk. Door gebruik te maken van bodemmateriaal uit het IJsselmeer wordt 2 hectare nieuw land en 25 hectares beschut ondiep water aangelegd. Het eiland zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een natuureiland. Nieuw natuurgebied zal ontstaan, zowel onder als boven water. Het gebied wordt ingericht als rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

“Dit project helpt de levenscycluskosten van wind verder te verlagen en biedt tevens een uitdagend carrièreperspectief voor onze werknemers,” zegt managing director David Molenaar van Siemens Gamesa Renewable Energy.

De definitieve contracten voor de bouw worden naar verwachting later dit jaar ondertekend. De hele opdracht betreft een investeringsbedrag van meer dan 500 miljoen euro. In 2019 starten de eerste bouwwerkzaamheden van Windpark Fryslân en volgens planning zal het halverwege 2021 volledig operationeel zijn.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.