Vandaag gaat Akkoord van Parijs in werking

Vandaag gaat Akkoord van Parijs in werking

4 november 2016Vandaag wordt het Klimaatakkoord van Parijs van kracht, nog geen jaar na de de overeenstemming over de concepttekst. Op zaterdag 12 december 2015 was de euforie groot over het bereikte akkoord.

De essentie van het Akkoord van Parijs:

  • een wettelijk bindende overeenkomst
  • voor alle landen ter wereld (195 landen)
  • beperking van de uitstoot broeikasgassen
  • ten einde de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, liever nog 1,5 graad (tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële niveau) (voor de limiet van 2 graden mag de CO2-uitstoot wereldwijd niet meer dan 40 gigaton zijn)
  • het akkoord betreft de periode na 2020
  • alle landen hebben voorgenomen maatregelen ingediend (Intended Nationally Determined Contributions, INDC’s) (INDC’s leveren een uitstoot van 55 gigaton op)
  • de rijke landen zullen vanaf 2020 jaarlijks 91 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties storten
  • het akkoord treedt pas in werking na ratificatie door 55 landen die samen meer dan 55% van de broeikasgassen uitstoten
  • vanaf 2013 om de vijf jaar een wereldwijde evaluatie (Global Stocktake)
  • in 2018 is er een mogelijke herziening van de nationale plannen

Alle landen moeten zich nu concentreren op het realiseren van de toegezegde maatregelen, de nationale plannen.
Europa wil binnen 15 jaar de emissies met minstens 40% reduceren ten opzichte van 1990 en wil tegen 2050 nog veel verder gaan.

161104-cop21-2

Maar het is niet genoeg

Nog tijdens de onderhandelingen in Parijs, werd vanuit de wetenschap al duidelijk gemaakt dat de ingediende nationale plannen samen niet voldoende zijn om de opwarming onder de 2 graden te kunnen houden.
De UNEP, de milieuorganisatie van de VN, heeft berekend dat die uitstoot tussen 2060 en 2075 naar nul moet om onder de twee graden opwarming te kunnen blijven. Wordt de grens van 1,5 graad aangehouden dan moet de nul-uitstoot al in 2050 bereikt worden.
In de loop van het jaar was steeds vaker vanuit de wetenschap te beluisteren dat het doel van het Akkoord van Parijs (beperking opwarming aarde tot 1,5 à 2 graad) niet gehaald zal worden.
Gisteren kwam de UNEP met het Emissions Gap Report 2016 waaruit bleek dat het doel bij lange na niet gehaald zal worden: tegen 2030 moet de CO2-uitstoot 25% extra gedaald zijn. ‘Als we een kans willen maken om de gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten we dringend en drastisch onze ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart extra te doen dalen.’

‘The entry into force of the treaty is a truly historic moment’

Uit een bericht van The Climate Group bij het bereiken van voldoende nationale ratificaties op 5 oktober j.l.
‘(…) “Much like the adoption of the Paris Agreement itself in December last year, the entry into force of the treaty is a truly historic moment,” comments Damian Ryan, acting CEO, The Climate Group. “Few international agreements have entered into force at such speed and arguably none have been so important to our common future as the Paris Agreement. “The decision by many world leaders to act quickly and boldly over the past 10 months is to be applauded. Thanks should also go to the business leaders as well as politicians in state and regional governments whose actions and policies, such as committing to 100% renewable power, have helped create the momentum and political belief that a better, safer and more prosperous world can be created through bold climate action.” (…)’

‘Keep fossil fuels in the ground’

Commentaar 350.org bij de inwerkingtreding van het Akkoord
‘(…) Payal Parekh, 350.org Programme Director, issued the following statement on the occasion of the Paris Climate Change Agreement (adopted in 2015) entering into force on November 4: “The only way for the Paris climate agreement to represent a turning point in the fight against climate change is by keeping fossil fuels in the ground and accelerate the shift of finance to build a renewable energy system that works for people and the planet. Under the Paris Agreement, all nations have agreed to combat climate change and to unleash actions and investment towards a low carbon, resilient and sustainable future that will keep a global average temperature rise well below 2 degrees Celsius with the accepted international aim of working to limit it to 1.5 degrees Celsius. Those goals require halting new fossil fuel development now. Around the world, there is a powerful and growing fossil fuel resistance movement that is pushing our institutions and governments to divest and break free from fossil fuels to prioritize people and the planet. We will continue building a people’s climate movement to put an end to the stranglehold of the fossil fuel industry and to reclaim power over our future.” (…)’

Bronnen
NRC, 14 december 2015: Vrij vertaalde tekst van het Akkoord van Parijs (met toelichting)
350. org, 3 november 2016: 350.org on the entry into force of the Paris Agreement
The Climate Group, 5 oktober 20126: Paris Agreement to enter into force on November 4
FluxEnergie, 3 november 2016: CO2-uitstoot – VN: ‘Wereld moet dringend extra maatregelen nemen’
Foto’s: UNFCCC/COP21

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.