Ondertekening van Klimaatakkoord van Parijs

22 april 2016 – Vandaag begint in New York, in het gebouw van de VN, de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs. Het feitelijke proces van ondertekening zal overigens een jaar duren, omdat de meeste landen die op 12 december 2015 het klimaatakkoord van Parijs afsloten nog met de uitgewerkte teksten naar hun nationale parlementen moeten.

160422-KlimaatakkoordParijs

De situatie van het klimaatakkoord van Parijs in een notendop

 • Het klimaatakkoord van Parijs werd op 12 december 2015 gesloten door 186 landen.
 • Zij dienden elk een intentieverklaring (INDC) in voor hun nationale aandeel (samen zijn de 186 landen goed voor 96,5% van de mondiale uitstoot van CO2).
 • De intentieverklaringen zijn overigens nog niet genoeg voor het gezamenlijke doel: ze resulteren nog in een opwarming van de aarde van 3 graden Celsius.
 • Het akkoord was gericht op een beperking van de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2 graden Celsius en liefst minder dan 1,5 graad.
 • De plannen van alle landen moeten dus nog opgevoerd worden om het doel van het akkoord van Parijs te kunnen halen.
 • Het IPCC werkt nog aan een rapport dat aangeeft wat er extra moet gebeuren om het doel van een maximale opwarming met 1,5 graad te bereiken. (In dat rapport staat straks ongetwijfeld dat de scheepvaart en luchtvaart ook verplicht moeten worden tot een aandeel in de uitstootreductie. Deze beide sectoren zijn verantwoordelijk voor 40% van de mondiale uitstoot.)
 • Er was in Parijs al afgesproken dat het akkoord voor de ondertekenaars juridisch bindend zou zijn.
 • Het akkoord gaat pas in 2020 in.
 • Iedere vijf jaar kijken de ondertekenaars of de inspanningen eventueel verhoogd moeten worden.
 • Daarvoor zullen alle deelnemende landen transparant rapporteren over hun feitelijke emissiereducties en de plannen.
 • In de afgelopen maanden zijn de teksten van het klimaatakkoord van Parijs uitgewerkt. Er staan geen concrete reductieverplichtingen in en ook geen sancties.
 • Vandaag is de eerste dag dat er feitelijk ondertekend kan worden. Het is bovenal een symbolische bijeenkomst (welbewust gepland op ‘Earth Day’, de ‘Dag van Moeder Aarde’).
 • Vandaag zetten naar verwachting 160 landen hun handtekening, waaronder de Verenigde Staten en China. (147 landen hebben al toegezegd vandaag te tekenen.)
 • Met name de ontwikkelingslanden zijn nog terughoudend met hun handtekening omdat ze eerst zeker willen zijn van financiële ondersteuning en technologische hulp.
 • Het klimaatakkoord van Parijs is na vandaag echter nog niet van kracht.
 • In het jaar na vandaag volgen de landen hun eigen nationale procedures voor de ratificatie. Soms is een handtekening van de president voldoende, in andere gevallen moeten de teksten het nationale parlement passeren.
 • De handtekening van de Verenigde Staten zou nog wel eens problematisch kunnen zijn en in vele staten worden aangevochten.
 • Een aantal landen kan vandaag al een handtekening zetten op basis van binnenlandse goedkeuring: Zwitserland, Fiji, de Marshalleilanden en de Malediven.
 • Het akkoord treedt in werking zodra 55 landen getekend hebben die samen minstens 55% van de broeikasgasemissies vertegenwoordigen.
 • Christiana Figueres, de voorzitter van de VN-klimaatconventie UNFCCC, hoopt dat het akkoord al in 2018 in werking kan treden.
 • Ondertussen worden de effecten van de klimaatverandering steeds meer merkbaar. 2015 was het warmste jaar ooit.
 • Ondertussen is ook al een enorme verandering in de energiesector gaande. Beleggers nemen steeds meer afstand van de fossiele brandstoffen. De investeringen in hernieuwbare energie stijgen explosief.

Gebaseerd op vele bronnen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.