Vandaag overlegt ministerie met de ‘zonne-wereld’ over de salderingsregeling

13 februari 2017Vandaag houdt het ministerie van Economische Zaken een besloten brede bijeenkomst over de stimulering van lokale hernieuwbare energieproductie vanaf 2020 en dus ook over de salderingsregeling. De NVDE, Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland zullen daar samen een voorstel presenteren.

De salderingsregeling is net geëvalueerd (PwC, in opdracht van minister Kamp) en met positief resultaat; de regeling zorgt voor meer duurzame energie, minder CO2, en voor werkgelegenheid. De NVDE-directeur Olof van der Gaag geeft op de website van de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) al aan wat de richting van het nieuwe voorstel wordt. Het beoogt een gefaseerd afscheid van de salderingsregeling die paralel loopt met de te verwachten daling van de investeringskosten voor zonnepanelen.

Uit een bericht van de NVDE 
‘(…) Die evaluatie biedt dus een prima basis om snel duidelijkheid te bieden over de toekomst van het salderen. De NVDE vindt dat die goede deal behouden moet blijven, tenminste tot 2030. Wij pleiten voor een nieuwe regeling met een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Omdat zonnepanelen rap goedkoper en productiever worden, kun je die 7 jaar vasthouden en tegelijkertijd iets veranderen. (…)
De NVDE stelt daarom voor dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan het net leveren. Die vergoeding is zo hoog dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die je direct zelf gebruikt, betaal je uiteraard geen belasting. Zo zorgen we voor een fluwelen overgang zonder schokeffecten bij consumenten of in de markt. Door de dalende prijzen en grotere opbrengst van panelen kan die vergoeding geleidelijk omlaag en blijven de kosten voor de schatkist proportioneel. Het wordt zo steeds voordeliger om zelf je stroom te gebruiken: daarover behoud je namelijk 100% van het belastingvoordeel. Zo ontstaat er ook een markt voor oplossingen die dat stimuleren, bijvoorbeeld thuisbatterijen of slimme technieken waarmee de wasmachine gaat draaien als de zon schijnt.
Minister Kamp heeft een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van de energietransitie in Nederland. Met een snelle en goede regeling voor zonnepanelen kan hij de vaart er in houden. (…)’

Overigens is de Consumentenbond (die ook meedoet aan het overleg van vandaag) een tegenstander van het afschaffen van de salderingsregeling.

Bronnen
NVDE, 9 februari 2017: NVDE pleit voor vernieuwde stimulering zonnepanelen en snelle duidelijkheid 
Zie ook
FluxEnergie, 9 februari 2017: Consumenten haken af bij afschaffing salderingsregeling
FluxEnergie, 9 januari 2017: ‘Salderingsregeling ook cruciaal voor corporaties’
FluxEnergie, 4 januari 2017: Minister Kamp wil salderingsregeling toch aanpassen
FluxEnergie, 5 augustus 2016: ‘Minister Kamp moet zonnepanelen blijven stimuleren’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.