Energiegids: ‘Veel bedrijven willen uitstel energie-audit’

4 februari 2016 – Ongeveer 6000 bedrijven zouden vóór 5 december 2015 een energie-audit moeten uitvoeren, om te laten zien hoe het met hun energieverbruik is en wat ze aan energiebesparing doen. Maar veel bedrijven vragen uitstel, aldus de Energiegids.

De Energiegids baseert zich in het artikel op de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt op energie-audits in acht gemeenten en drie provincies.

Uit een bericht van de Energiegids
‘(…) Hoewel op 5 december 2015 de officiële deadline verstreek voor bedrijven om hun auditrapportage in te leveren bij het bevoegd gezag, loopt het nog niet storm. Hof: “We hebben de indruk dat ondernemingen graag willen voldoen aan de wetgeving. We krijgen veel reacties binnen, maar vooral met het verzoek om uitstel. Verder reageren de bedrijven die al in het bezit zijn van een keurmerk of waar eerder een energieonderzoek is uitgevoerd. Het aantal ingediende audits is nog erg beperkt: vlak voor Kerst waren er minder dan 10 ingediend, terwijl we honderden audits verwachten.” (…)’

De energie-audit is, volgens EU-regels, verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro per jaar. Er waren eerder al aanloopproblemen met de energie-audit: meer bedrijven dan verwacht moeten er een maken en de provincies en gemeenten vroegen om ondersteuning bij het houden van toezicht op de energie-audits. Minister Kamp beloofde toen hulp bij de knelpunten.

Bronnen
Energiegids, 2 februari 2016: Veel bedrijven vragen uitstel voor energie-audit
FluxEnergie, 17 november 2016, Aanloopproblemen bij verplichte energie-audit grote bedrijven

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.