VEH: ‘Slimme meter moet beter’

VEH: ‘Slimme meter moet beter’

1 augustus 2016De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat de slimme meters niet goed genoeg functioneren. ‘De verbruiksoverzichten zijn ondermaats en stimuleren onvoldoende tot energiebesparing.’

Uit een persbericht van de VEH
‘(…) Vereniging Eigen Huis constateert dat de verbruikskostenoverzichten die huishoudens met een slimme energiemeter tweemaandelijks ontvangen, ondermaats zijn. De overzichten geven onvoldoende inzicht in het energieverbruik, zetten niet aan tot besparing en veel mensen zeggen ze niet eens te ontvangen. Energieleveranciers voldoen hiermee niet aan de regelgeving uit 2015. De vereniging roept de ACM in een brief op om de kwalitatieve eisen aan het verbruikskostenoverzicht aan te scherpen en toe te zien op betere naleving van de afspraken.

Slimme meter stimuleert geen energiebesparing 
Een belangrijk doel van de slimme meter is om huishoudens te helpen energie te besparen. Overzichten van verbruikskosten en energieverbruiksmanagers kunnen daar bij helpen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de tevredenheid van ruim 4.400 consumenten met een slimme energiemeter blijkt dat de helft van hen door de verbruikskostenoverzichten niet gestimuleerd wordt om zelf energie te besparen. Vooral EnergieDirect en E.ON doen het op dit punt slecht, vindt de consument. Qurrent, NLEnergie, Greenchoice en Eneco doen het beter en zetten hun klanten wel aan tot besparing.

Niet ontvangen 
Maar liefst een derde van de ondervraagden zegt de verplichte tweemaandelijkse verbruikskostenoverzichten niet eens te ontvangen. Energieleverancier Vandebron haalt hier de slechtste score: maar 19% van de respondenten die klant zijn bij deze leverancier zegt zo’n overzicht te krijgen, waar ze dan overigens wel tevreden over zijn. Het beste scoort Electrabel/Engie; hier zegt 82% van de klanten de beloofde verbruikscijfers te ontvangen.

Moeilijke meter 
Het grootste voordeel van de slimme meter is volgens de ondervraagden dat ze de meterstanden niet meer door hoeven te geven aan de energieleverancier. Gebruikers zijn kritisch over het gebruiksgemak. Veel mensen begrijpen niet welke gegevens op het scherm van de meter worden getoond. Omdat een goede handleiding ontbreekt wordt er al snel niet meer naar het apparaat omgekeken.

Betere informatie noodzakelijk
Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat de slimme meter de consument daadwerkelijk helpt om energie te besparen. Daarmee kunnen huishoudens bijdragen aan de doelen van het Energieakkoord. De vereniging drong in 2014 aan op begrijpelijke, vergelijkbare en controleerbare energieoverzichten, waaronder ook verbruikskostenoverzichten. In 2015 voerde minister Kamp het ‘Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht’ in. Vereniging Eigen Huis vindt dit een goede stap maar constateert dat leveranciers nog niet voldoen aan de regelgeving. De kwaliteit van de verbruikskostenoverzichten moet aanzienlijk verbeteren om de consument te helpen energie te besparen. Vereniging Eigen Huis doet dit jaar grootschalig onderzoek naar energiebesparing in de eigen woning. (…)’

 

Bronnen
VEH, persbericht, 29 juli 2016: VEH: slimme meter moet beter
Foto: Stedin

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.