‘Veiligheid kernreactor Petten staat niet voorop’

‘Veiligheid kernreactor Petten staat niet voorop’

8 september 2016Uit een uitgelekte interne notitie van de NRG blijkt dat de veiligheid bij de kernreactor Petten minder prioriteit heeft dan financiële problemen van het bedrijf. De gevolgen daarvan zijn ‘fundamenteel onveilig’.

Gisteren publiceerde de NOS uit een interne notitie van de NRG, opgesteld door ‘een nucleair deskundige, die door NRG was aangetrokken om orde op zaken te stellen’.
In de kernreactor Petten worden medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten gemaakt.

Uit het bericht van de NOS
‘(…) In het document is sprake van “perverse prikkels” als gevolg van een lening van 82 miljoen euro die het bedrijf moet terugbetalen aan het Rijk.
“De lening, de voorwaarden van de lening, en de noodzaak om het geld terug te betalen, versterken de noodzaak om commerciële doelen voorrang te geven. Deze gevolgen zijn fundamenteel onveilig.” Er staat expliciet dat veiligheid binnen NRG niet langer het leidende principe is: Safety is not our overarching priority.”
De directie van NRG erkent in een reactie dat het bedrijf met financiële problemen kampt, maar ontkent ten stelligste dat dit tot onveilige situaties kan leiden. (…)

Veel mensen die de NOS sprak willen anoniem blijven omdat ze een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Ze praten toch met de pers, aangezien ze zeer bezorgd zijn over de gang van zaken.
Ook zijn ze gefrustreerd over het feit dat het ministerie van Economische Zaken en de nucleaire inspectiedienst te weinig doen met signalen die eerder zijn afgegeven. De rode draad in de gesprekken is de vrees dat de financiële druk te groot is geworden voor het bedrijf.
De directie heeft een geheim businessplan opgesteld om de lening terug te betalen die minister Kamp van Economische Zaken aan NRG gaf in 2014. In de notitie staat dat dit businessplan niet haalbaar is. Dat komt doordat de betrouwbaarheid van de kernreactor in Petten in het plan veel hoger wordt ingeschat dan op basis van de afgelopen jaren realistisch is. Inmiddels is het businessplan aangepast, maar de vraag blijft of het nu wél haalbaar is. (…)’

Financiële problemen
Er zijn volgens de NOS drie redenen waarom het financieel slecht gaat bij NRG.

  1. Concurrerende reactoren in het buitenland krijgen allemaal staatssteun, waardoor de prijs te laag blijft en NRG beneden de kostprijs produceert.
  2. De reactor is verouderd en moet vaker stilgelegd worden, waardoor de aflossing van de lening van EZ (82 mln) onder druk staat.
  3. Oud radioactief afval werd aanvankelijk in Petten opgeslagen (voor 300 jaar). Later werd besloten dat het afval naar de COVRA in Zeeland moest. Het afvoeren van 1600 vaten is ingewikkelder en duurder dan eerst werd gedacht. De kosten worden op € 100 mln geschat.

‘Reactor had al lang geleden gesloten moeten worden’

Paul Schaap, een oud-medewerker van NRG zegt tegen RTV Noord-Holland dat deze kwestie al vanaf 2000 speelt.
Uit een bericht van RTVNH
‘(…) “Ik denk dat de kernreactor in de afgelopen vijf jaar bijna de helft van de tijd heeft stilgelegen. Dan kan er niet geproduceerd worden, wordt er geen geld verdiend en wordt de financiële nood dus steeds groter.” Al rond de eeuwwisseling traden er volgens Schaap ‘soms ernstige mankementen’ op. “Dan hadden we de reactor volgens de regels moeten stoppen, maar de druk van het management was dan zo groot dat we doordraaiden. Want er moesten op tijd isotopen geleverd worden.” Volgens Schaap had de reactor al lang geleden gesloten moeten worden. “Er zijn genoeg andere producenten [van isotopen, red] op de wereldmarkt. Ook toen Petten een jaar stil lag, zag je de prijzen niet stijgen. Het belang van Petten is er dus helemaal niet, gewoon stoppen dus.” (…)’

Kamerdebat aangevraagd

Er komt snel een kamerdebat over de veiligheid en het voortbestaan van NRG Petten. Het debat is aangevraagd door GroenLinks met steun van de VVD.
Uit een bericht van het Noordhollands Dagblad
‘(…) Ook  de ChristenUnie wil de onderste steen boven krijgen, meldde Carla Dik-Faber. (…) Kamerleden van PvdA, D66, GroenLinks en SP uiten grote bezorgdheid hierover tegenover de NOS die de zaak aan het licht bracht. De ministers Kamp en Schultz moeten snel een groot onderzoek starten. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks wil dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in de Kamer uitleg gaat geven.
,,Minister Schultz en minister Henk Kamp (Economische Zaken) moeten nu echt in actie komen. Er moet een grondige doorlichting van het bedrijf plaatsvinden”, aldus Stientje van Veldhoven (D66). (…) PvdA-Kamerlid  Jan Vos wil dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en de minister onmiddellijk in actie komen. Hij wil een onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar de situatie in de reactor in Petten.
,,We weten dat Borssele onder de kostprijs werkt, en we weten nu ook dat er in Petten het een en ander aan de hand is. Dat geeft een zorgwekkend beeld ten aanzien van nucleaire installaties in Nederland en België. De vraag is of we niet het voorbeeld van Duitsland moeten volgen, en gewoon afscheid moeten nemen van nucleaire installaties.” (…)’

Bronnen
NOS, 7 september 2016: Zorgen over veiligheid bij kernreactor in Petten
RTVNH, 7 september 2016: Oud-medewerker kernreactor Petten: “Geschiedenis herhaalt zich”
Noordhollands Dagblad, 7 september 2016: Onderzoek en debat over Petten
Beeld: still uit NOS-reportage

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.