VEMW en LTO Glaskracht gaan samenwerken

6 januari 2017VEMW (belangenbehartiger voor zakelijke energie en watergebruikers) en LTO Glaskracht (voor glastuinbouwers) willen in 2017 vergaand samenwerken op energiegebied.

Uit een bericht van LTO Glaskracht
‘(…) In 2017 starten LTO Glaskracht Nederland en VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water) een verkenning of zij vergaand kunnen samenwerken aangaande de belangenbehartiging van hun leden op energiegebied. Deze stap is voortgekomen uit de beëindiging van Cogen Nederland als specifieke belangenbehartiger voor warmtekracht installaties (WKK).
Naast WKK richt de samenwerking zich op de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, de (inter)nationale gas- en elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling van de warmtevoorziening. In de loop van 2017 wordt besloten of de samenwerking definitief wordt gemaakt. (…)’

Uit een bericht van VEMW
‘(…) VEMW is verheugd over deze ontwikkeling. Hans Grünfeld: “ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Ik beschouw deze kruisbestuiving dan ook als een versterking van de belangenbehartiging.” LTO Glaskracht houdt zich bezig met landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Zij vertegenwoordigen 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van energie, plantgezondheid, water, milieu, arbeid en ondernemerschap.
In het licht van de samenwerking met LTO Glaskracht start VEMW met de nieuwe taakgroep Warmte, die zich gaat bezighouden met de vraag hoe de behoefte aan warmte op een duurzame, betrouwbare en betaalbare manier ingevuld kan worden en wat daarvoor nodig is. (…)’

Bronnen
LTO Glaskracht, 3 januari 2016: Samenwerking tussen LTO Glaskracht en VEMW?
VEMW, 2 januari 2016: Samenwerking met LTO Glaskracht
VEMW, 22 december 2016: VEMW richt Taakgroep Warmte op

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.