VEMW: ‘Overheid, steun energie-intensieve industrie met verduurzaming’

12 juli 2016 – De energie-intensieve industrie wil wel, stelt directeur Hans Grünfeld van de Vereniging  voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in het FD. Maar voor forse CO2-reductie is geleidelijke verandering niet genoeg. Er is een trendbreuk nodig, en de overheid moet die faciliteren. 

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad roept Grünfeld de overheid op om de energie-intensieve industrie te steunen bij het drastisch omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Die industrie is al op de goede weg, zo betoogt hij. ‘In de afgelopen decennia werd een gemiddelde verbetering van de energie-efficiëntie bereikt van ongeveer 1% per jaar.’ Maar er is een extra CO2-reductie van zo’n 60 procent nodig om het doel uit het Energierapport 2016 te halen, namelijk 80 tot 95 procent minder CO2-uitstoot in Nederland in 2050. De VEMW kwam in juni met een concreet plan om deze CO2-reductie voor elkaar te krijgen. Een geleidelijke verandering is niet genoeg, maar de industrie moet ‘investeren in radicaal nieuwe technologieën, producten, materialen en verdienmodellen’, aldus VEMW in de position paper.

Voor die ‘radicale verandering’ moet de overheid een ondersteunende rol spelen, aldus Grünfeld in het FD.

‘(…) Zo moeten energie-intensieve bedrijven kunnen blijven rekenen op een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Onder invloed van internationalisering en verduurzaming is dit geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben bedrijven de overheid nodig om een viertal knelpunten op te lossen: de ontwikkeling en toepassing van radicaal nieuwe technologie; de totstandkoming van thema-doorsnijdende en cross-sectorale samenwerkingsverbanden; flexibiliteitsbevorderende wet- en regelgeving en het opvangen van bedrijfsrisico’s.
Maar het allerbelangrijkste is een duidelijke langetermijnvisie die investeerders het vertrouwen geeft dat Nederland haar unieke mogelijkheden benut om de duurzaamste energie-intensieve industrie ter wereld te ontwikkelen. Om te voorkomen dat bedrijven geen of de verkeerde investeringen doen, om te voorkomen dat vier kostbare jaren verloren gaan, maar vooral om te zorgen dat dit prominent op de agenda van het volgende kabinet staat. (…)’

Bronnen
FD, 12 juli 2016: Kies nu voor duurzame energie-intensieve industrie (registratie)
VEMW, 16 juni 2016: Samen op weg naar minder
VEMW, position paper, 16 juni 2016: Samen op weg naar minder. Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen (pdf)
FluxEnergie, 17 juni 2016: Industrie: ‘In dertig jaar de CO2-uitstoot met 80 tot 95% terugdringen’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.