‘Verander, vóór verhoging CO2-prijs, eerst de energiebelasting’

25 april 2017De prijs voor CO2 moet omhoog, aldus oprichter van Klimaatplein Rob de Rijt in Trouw. Maar doe eerst iets aan de energiebelasting. ‘Dat grootverbruikers minder belasting betalen over energie dan kleinere verbruikers is heel vreemd.’

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Minder energie verbruiken wordt hier niet beloond. Nee, het is precies andersom: hoe meer gas en stroom je verbruikt, hoe minder energiebelasting je betaalt. Zo betaalt een grootverbruiker een tarief aan energiebelastingen op stroom dat 155 keer lager is dan het tarief van een kleinverbruiker. Zo betaalt jouw slager op de hoek mee aan de lagere energielasten voor een grote raffinaderij een paar straten verderop. Niet echt solidair. Bovendien wordt de vervuiler beloond in plaats van dat-ie betaalt voor de schade die aan ecologie en economie wordt aangericht.
Maar daar komt nog iets bij. Juist omdat, voor zowel stroom als gas, de energiebelasting fors omlaag gaat naarmate je er meer van verbruikt, duurt het voor grote bedrijven ook een stuk langer om de kosten van energiebesparende maatregelen terug te verdienen. In sommige gevallen worden die kosten zelfs helemaal niet terugverdiend, tenzij met subsidies de terugverdientijd weer wordt ingekort. (…)’

Om bedrijven te verleiden tot energiebesparing, wil Europa – en Nederland in de kopgroep Carbon Pricing Leadership Coalition voorop – de CO2-prijs fors omhoog. Zo’n vijf euro kost het uitstoten van een ton CO2 nu, en dat zou veel meer moeten zijn om effectief te zijn. Klimaatplein onderzocht wat een CO2-prijs van 30 euro en van 100 euro zou doen met de bedrijfsvoering van drie Noord-Brabantse bedrijven. Die prijs voor CO2 moet omhoog, concludeert De Rijt. Maar Nederland kan vast beginnen met het hervormen van de energiebelasting.

Uit een bericht van Klimaatplein
‘(…) Twee voorbeelden: het plaatsen van zonnepanelen is voor bedrijven die meer dan 50.000 kiloWattuur stroom gebruik niet terug te verdienen zonder subsidie. En het isoleren van een dak is bij grootverbruikers van gas (voor warmte) pas tot 10 jaar extra terug te verdienen dan bij een kleinverbruiker (18,7 jaar ipv 8,5 jaar).
Met een prijs op CO2 van €100,- per ton zijn zonnepanelen zonder subsidie ook rendabel bij Nederlandse grootverbruikers. En de terugverdientijd op dakisolatie vermindert met een prijs op CO2 van €100,- per ton bij een grootverbruiker (10 miljoen > m3 gas) van 18,7 naar 9,9 jaar.

Concurrentiepositie
Het creëren van een gelijk internationaal speelveld is van belang voor de concurrentiepositie. Een wereldwijde prijs op CO2 is gewenst, maar wordt op korte termijn niet realiseerbaar geacht. Hogere energiebelastingen zijn op nationaal niveau te compenseren met lagere arbeidslasten. Alhoewel het inzicht bieden en prioriteit geven aan energiebesparing nu al, zelfs zonder het beprijzen van CO2, leidt tot het nemen van eenvoudige reductiemaatregelen. (…)’

Bronnen
Trouw, 24 april 2017: Slimmer klimaatbeleid via belasting op energie
Klimaatplein, 21 april 2017: Testcase CO2-beprijzing leidt tot inzicht en actie
Klimaatplein, resultaten van de testcase met CO2-beprijzing
Foto: Tata Steel – FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.