Verbijstering over proefboringen bij Schiermonnikoog

160603 RIJKSOVERHEID Schiermonnikoog

3 juni 2016De oppositie is verbijsterd over het besluit van minister Kamp om proefboringen bij Schiermonnikoog toe te staan, terwijl er een strengere Mijnbouwwet in de maak is. Ook de PvdA staat niet te juichen, maar ziet geen juridische mogelijkheid het tegen te houden, aldus de NOS. 

Minister Kamp schreef donderdag in een brief aan de Tweede Kamer Engie toestemming te verlenen om twee proefboringen naar gas te doen voor de kust van Schiermonnikoog. De oppositie is verbijsterd, aldus de NOS.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) GroenLinks verdenkt minister Kamp van kwade opzet. “Ongelofelijk. Eerst moest de Kamer al ingrijpen bij boringen bij Terschelling. En nu gaan we weer naar het volgende eiland”, zegt Kamerlid Van Tongeren. “Kamp vertraagt de wet en laat nog snel even wat proefboringen door.”
“Schandalig”, zegt Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie. “De minister besluit te gaan boren in een kwetsbaar gebied, dat vanwege de natuurwaarde nota bene tot ons Werelderfgoed behoort.” Ze vindt het een vreemde manier van doen richting de Tweede Kamer, omdat binnenkort de nieuwe Mijnbouwwet wordt behandeld met strengere eisen. SP’er Smaling sluit zich aan bij Van Tongeren en Dik-Faber. Hij noemt het ’triest’ dat Kamp dit nu doet ’terwijl we hier nog volop discussie over hebben’. (…)’

Coalitiepartij PvdA laat bij monde van Jan Vos weten niet te staan juichen bij de toestemming. Maar de partij ziet geen juridische gronden om de proefboringen tegen te houden.

Uit het bericht van de NOS
‘(…) Een van de redenen dat een vergunning is afgegeven, is dat de procedure al drie jaar loopt, en nu aan alle vereisten is voldaan. Deze vergunning valt daardoor niet onder toekomstige wetgeving [Mijnbouwwet] waarin meer redenen staan om boringen bij Waddeneilanden te weigeren. Vos laat wel weten dat wat hem betreft ‘het boek nog niet gesloten is’, want voor de volgende boringen moet weer een vergunning worden aangevraagd onder de nieuwe wet. (…)’

Het besluit is een deceptie voor Natuurmonumenten, dat pleit voor een moratorium op nieuwe delfstoffenwinning onder de Waddenzee, aldus Trouw.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) “Er worden de laatste jaren doorlopend concessies gedaan in het Waddengebied”, zei Wilfred Alblas, regiodirecteur bij Natuurmonumenten, vorig jaar in Trouw. “We moeten weg van de incidenten-politiek. Daarom roepen wij op tot een moratorium. In werelderfgoed en een natuurgebied van internationale betekenis voor trekvogels, behoren de natuurwaarden centraal te staan in de besluitvorming.” (…)’

Bronnen
Minister Kamp, 2 juni 2016: Kamerbrief besluiten over proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog
NOS, 2 juni 2016: Proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog
NOS, 2 juni 2016: Oppositie verbijsterd over gasboringen bij Schiermonnikoog
Trouw, 2 juni 2016: Geen bezwaar proefgasboringen Schiermonnikoog

Zie ook
FluxEnergie, 3 juni 2016:Engie mag proefboren in natuurgebied bij Schiermonnikoog

Foto: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.