Verduurzaming kantoor uitbesteden, mét labelgarantie

Verduurzaming kantoor uitbesteden, mét labelgarantie

15 maart 2017ESCoNetwerk signaleert dat het verduurzamen van kantoren uitbesteed kan worden. Mét garantie voor het energielabel. Meer dan de helft van de Nederlandse kantoren voldoet nog niet aan minimaal energielabel C en dat is op 1 januari 2023 verplicht.

Uit een bericht van ESCoNetwerk
‘(…) Per 1 januari 2023 moeten alle gebouwen met een kantoorfunctie minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen heeft label D t/m G en moet dus voor die tijd energiezuiniger worden gemaakt.
De label-eis wordt in 2030 verhoogd naar A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving gerealiseerd te hebben. (…)

Meer dan 43 miljoen m2
Nederland heeft ruim 67.000 kantoorgebouwen en alle kantoren die voor 2000 zijn gebouwd, hebben over het algemeen label D of lager. Het gaat, volgens het EIB en ECN, om een oppervlakte van meer dan 43 miljoen m2. Ongeveer 28 miljoen m2 hiervan is middels niet al te ingewikkelde installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar label C, B of zelfs A. Investeringen die eigenaren hiervoor moeten doen, verdienen zich altijd snel terug in de energiebesparing.

Groot besparingspotentieel en bijkomende voordelen
Het besparingspotentieel in utiliteitsgebouwen is enorm: in veel gebouwen kan 30% op energieverbruik worden bespaard en op aardgas zo’n 60%. Besparen op energieverbruik betekent zorgen voor een lager uitvallende energierekening en dus een flinke jaarlijkse kostenbesparing realiseren. (…)

Verduurzaming uitbesteden: gegarandeerd label C
Gebouweigenaren kunnen er voor kiezen om verduurzaming uit te besteden aan een marktpartij en zich op die manier te laten ontzorgen. Want verduurzamen en een gebouw onderhouden is voor de meeste kantooreigenaren en –gebruikers geen kerntaak. Integraal dienstverlener Unica is een voorbeeld van een marktpartij die een dergelijke dienstverlening aanbiedt. Unica is ervan overtuigd dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal Label C en durft kantooreigenaren hier zelfs een garantie op te geven met een prestatiecontract. Verstandig is om dan ook alvast verder te kijken dan 2023 en te bepalen of er nog verdere stappen te zetten zijn (dus richting label B of A, of zelfs energieneutraal).

Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower, licht dit toe: “Met de Label C garantie bieden wij als samenwerkingspartner een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. De integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces. Omdat er bij de verduurzaming vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe wordt gewerkt, kan er rekening worden gehouden met de vastgoedstrategie en de meerjaren onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiebesparende en energieopwekkingsmaatregelen die nodig zijn voor Label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.” (…)’

 

Bronnen
ESC0Netwerk, 2 maart 2017: Garantie op energielabel C voor kantoren
Illustratie/foto: Unica Ecopower

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.