Vergroenen kolencentrales kost Nederland ongeveer 8 miljard subsidie

Vergroenen kolencentrales kost Nederland ongeveer 8 miljard subsidie

27 september 2016 – Het vergroenen van de drie gloednieuwe Nederlandse kolencentrales kost ongeveer 8 miljard euro. Vergroenen houdt in dat de CO2-uitstoot slechts wordt gehalveerd. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CE Delft.

Uit een persbericht van Natuur & Milieu
schermafdruk-2016-09-27-07-27-38‘(…) CE Delft onderzocht voor Natuur & Milieu wat de vergroening van één kolencentrale kost: de Maasvlakte-centrale van Uniper. Daar zijn op dit moment de meest concrete plannen om de CO2-uitstoot te verlagen. Het vergroenen van deze kolencentrale kost tussen 2,3 en 2,8 miljard euro. Op basis hiervan schat Natuur & Milieu de kosten voor het vergroenen van de drie nieuwe Nederlandse kolencentrales op ongeveer 8 miljard.

Sluiten kolencentrales levert 4,7 miljard op
Uit eerder onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door onderzoeksbureau SEO, bleek dat het sluiten van alle kolencentrales Nederland 4,7 miljard euro aan welvaartswinst oplevert. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat.  

160614-VanHooijdonk
Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu: ‘Veel duurder dan sluiten’

Dure pleisters
‘Het vergroenen van kolencentrales is maatschappelijk dus vele malen duurder dan het sluiten van kolencentrales,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘De conclusie is duidelijk: sluiten is goedkoper dan vergroenen. Die miljarden die we uitsparen kunnen we beter investeren in duurzame energie.’

Weinig effect
Het milieueffect van de vergroening is bovendien nihil: de CO2-uitstoot wordt slechts naar beneden gebracht tot het niveau van een moderne gascentrale, die de helft minder uitstoot dan een kolencentrale. De uitstoot van andere schadelijke stoffen als kwik en zwavel blijft echter gelijk en daalt dus niet.

Vergroenen
Aanleiding van dit onderzoek is het plan van minister Kamp om de kolencentrales die na 2017 nog open zijn, uit te faseren. De vraag in politiek Den Haag is of de centrales nog nuttig kunnen zijn in de energietransitie door de CO2-uitstoot te halveren. Dit vergroenen kan door middel van drie mogelijkheden: het toepassen van CO2-afvang en opslag (CCS), warmtelevering en het meestoken van biomassa. (…)’

Bronnen
Natuur & Milieu, 27 september 2016: Vergroenen kolencentrales kost Nederland ongeveer 8 miljard subsidie
CE Delft, 27 september 2016: CO2-reductie bij een moderne kolencentrale. Studie naar overheidsuitgaven en technische haalbaarheid (pdf, 39 pag.)
Natuur & Milieu, over SEO-onderzoek, 10 april 2016: Sluiten alle kolencentrales levert Nederland bijna 5 miljard op
Foto: Kolencentrale MPP3 Uniper (foto Mobilis)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.