Verkiezingsprogramma PvdA: ‘Eenderde opbrengst aardgas naar Groningen’

21 oktober 2016Op 24 oktober presenteert de PvdA in Rotterdam het verkiezingsprogramma. Via RTV Noord is al bekend geworden dat de PvdA elk jaar van de aardgasopbrengsten honderden miljoenen naar Groningen wil laten gaan.

Uit het bericht van RTV Noord
‘(…) Eenderde van de opbrengst van de gaswinning moet naar een speciaal fonds voor versterking van de sociaal-economische structuur van de regio Groningen. Dat is één van de opmerkelijke voorstellen in het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA. De partij stelt vast dat de verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning is ontspoord in de afgelopen decennia.

Miljarden
Volgens het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer moet het fonds met honderden miljoenen euro’s per jaar worden gevuld. De regeling krijgt een looptijd van zeker tien jaar, waardoor het in totaal om miljarden gaat. Met dit geld moet de economie in vooral het aardbevingsgebied worden versterkt en de leefbaarheid moet daar worden vergroot. Nijboer: ‘Het gaat om het bieden van perpectief. Er is ellende genoeg. Er moet worden geïnvesteerd om het leefbaar te houden’.
Bij de projecten die uit het fonds worden betaald, moet Groningen zelf keuzes kunnen maken. ‘Het moet vooral niet door Den Haag worden opgelegd. Er zijn hier ideeën genoeg’, aldus het PvdA-Kamerlid.

Voorop lopen
Nijboer erkent dat de partij niet altijd wordt gezien als dé verdediger van de belangen van de bewoners van het aardbevingsgebied. ‘De PvdA is in de afgelopen jaren, soms ook terecht, verweten dat we wat achteraan liepen bij de aardbevingsdiscussie. Nu willen we echt voorop lopen.’ Maar een goedmakertje wil hij het niet noemen: ‘We denken dat het echt nodig is’.

Schade-afhandeling weg bij NAM
De PvdA neemt in het verkiezingsprogramma ook op dat de schade-afhandeling bij de NAM moet worden weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid moet plaatsvinden. ‘Schade moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten moeten preventief worden versterkt.’

Minder gasexport
Ook moet de veiligheid in het gebied worden vergroot door de gaswinning zo snel mogelijk én zo ver mogelijk terug te dringen. Onder meer door de afbouw van de gasexport. Op de gaswinning moet onafhankelijk toezicht komen, zo staat in het PvdA-verkiezingsprogramma.

‘Nu de rest nog’
Nijboer realiseert zich dat het investeringsfonds nog slechts een onderdeel van een verkiezingsprogramma is. Andere partijen moeten er ook wat in zien. Maar hij is optimistisch: ‘Ik denk dat veel politieke partijen met ons mee willen doen. Ik verwacht brede steun in de Tweede Kamer. Maar het staat nog niet in de verkiezingsprogramma’s van andere partijen. Dus wij zullen ons best daarvoor moeten doen’. (…)’

Twee jaar geleden was de PvdA nog tegen een gasfonds voor Groningen.

‘Ontspoorde verhouding tussen lusten en lasten rechttrekken’

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De PvdA wil een aardgasfonds waarmee de ontspoorde verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning in Groningen, wordt rechtgetrokken. Dit fonds moet worden gevuld met een derde van de gasbaten uit het Groningenveld, ruim 600 miljoen euro per jaar. (…) Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft heel Nederland flink decennia geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevingsgebied schade, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken anderen in ellenlange procedures. ,,We willen echt dat Groningen toekomstperspectief houdt. Geld mag daarbij niet het probleem zijn. We horen ook graag wat de bewoners nodig vinden om de regio leefbaar te houden.’’ (…)’

Bronnen
RTV Noord, 18 oktober 2016: PvdA pleit in verkiezingsprogramma voor ‘aardgasfonds’
Dagblad van het Noorden, 19 oktober 2016: PvdA verkiezingen in met aardgasfonds

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.