‘Verkokering hindert vernieuwing infrastructuur energievoorziening’

'Bij nieuwe wijken nu al rekening houden met nieuwe energievoorziening'

8 september 2015 – De wetgeving én de scheiding tussen de warmte-, energie- en gasmarkt hinderen de ontwikkeling van de energievoorziening van de toekomst. Dat vindt André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland.

JurjusIn een column in Stadswerk Magazine staat Jurjus stil bij de grote veranderingen die nodig zijn in de infrastructuur van de energievoorziening. De column is al in juli gepubliceerd, maar vanwege het TNO-rapport dat gisteren werd gepresenteerd over de gevolgen van steeds meer zonne- en windenergie, willen we er nu nog op attenderen.
André Jurjus schrijft: ‘Steeds meer energie wordt lokaal geproduceerd uit duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Tegelijkertijd verandert ook het gebruik van energie. De netbeheerders faciliteren deze ontwikkeling door de aanleg van slimme energienetten die vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen.’
Die ontwikkeling vraagt ‘een goede afstemming tussen netbeheerders, gemeenten en de bouwsector’, maar juist daar maakt Jurjus zich zorgen over: ‘In de bouwsector ontbreekt vaak de regie om efficiënt te kunnen inspelen op de energievoorziening van de toekomst. Wetgeving en een gescheiden warmte-, energie- en gasmarkt leiden tot verkokering. Daardoor worden bouwers, maar ook stedenbouwkundigen, belemmerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Om Nederland klaar te maken voor de toekomstige energievoorziening is meer marktoverstijgende samenwerking noodzakelijk.’
Om dat te bevorderen kwam Netbeheer Nederland is samenspraak met alle bij de energievoorziening betrokken partijen vorig jaar met een Actieplan Duurzame Energievoorziening.
Jurjus: ‘Het Actieplan Duurzame Energievoorziening is een goede eerste stap. Dit plan is ontwikkeld door tientallen partijen om gezamenlijk de energiemarkt te transformeren voor een adequate energievoorziening in 2030. Er is nu actie nodig, omdat de energiemarkt democratischer en decentraler wordt. Een belangrijke rol is weggelegd voor stedenbouwkundigen en architecten. Al in de ontwerp- fase voor woonwijken of industrieterreinen moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met energieneutraal bouwen en duurzame energievoorziening.’
Volgens Jurjus wordt de energiemarkt van de toekomst ‘een lappendeken van lokale initiatieven’. Hij vindt dat o.a. stedebouwkundigen daar nu al op in moeten spelen. Bijvoorbeeld door voor een nieuwe wijk te anticiperen op de toekomstige mobiliteit van bewoners. ‘Door in het ontwerp rekening te houden met een centrale plaats voor het laden van elektrische auto’s wordt voorkomen dat bewoners later zelf aan de slag moeten met individuele laadpunten die minder goed zijn ingepast in de wijk. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonnepanelen: het gebruik van technologische innovaties en het integreren van panelen bij de bouw in de woning vergroot het wooncomfort. Een absolute voorwaarde is wel dat stedenbouwkundigen en andere partijen in de bouwsector, maar ook producenten, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid gecoördineerd samenwerken om beleid integraal en marktoverstijgend uit te voeren. Die regie hiervoor ontbreekt nu nog vaak’, constateert Jurjus.
Maar, schrijft hij, ‘er liggen kansen genoeg om de samenwerking op dit vlak te verbeteren’.

Bronnen
Column Jurjes in Stadswerk Magazine, nr 6, 14 juli 2015 (themanummer Energie: duurzaam en lokaal): Lokale energie: De energiemarkt van de toekomst is een lappendeken van lokale initiatieven
Foto: Netbeheer Nederland
Illustratie: SmartEnergyCollective

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.