foto: Koen Mortelmans

Verkoop dieselwagens versneld bergaf in België

Seniorenconsulent Herman Plasmans tankt aan dieselpomp.

De eerste zes maanden van 2018 vormden een uitstekend semester voor de verkopers van nieuwe wagens in België. In vergelijking met de eerste helft van 2017 –dat voor hen al een prima jaar was– groeide het aantal inschrijvingen met bijna 3%, tot in totaal 331.369.

Sectorfederatie Febiac signaleert ook enkele trends in de voorkeuren van de Belgische consument. “De daling van het aantal nieuwe ingeschreven dieselauto’s begon al in 2012, maar is tijdens het eerste semester van dit jaar nog versneld. Waar de diesel eind 2011 nog goed was voor niet minder dan 75,3% van de markt voor nieuwe auto’s, heeft hij sindsdien voortdurend zijn marktaandeel zien slinken: eind 2017 bedroeg dat aandeel nog maar 46,3%. Van 1 januari tot 30 juni 2018 ging de verkoop van dieselmotoren nog verder achteruit, zodat die op het ogenblik nog maar 36,1% van de totale markt vertegenwoordigt,” zegt Febiac-directeur Joost Kaesemans. “Vooral de benzinemotor profiteert van die daling, met een marktaandeel dat steeg is van 48,2% eind december 2017 tot 58% op 30 juni 2018.”

Bij de particuliere automobilisten daalde het marktaandeel van de dieselmotor in heel België tot 18,6% en steeg dat van de benzinemotor tot meer dan 77%. Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de gewesten. Het marktaandeel van diesel bij particuliere klanten ligt het hoogst in Wallonië, met 26,9% (19.114 auto’s). In Brussel bedraagt dit cijfer 14,1% (1.281 auto’s en in Vlaanderen 12,5% (11.057 auto’s).

Bij nieuwe wagens die op naam van een bedrijf ingeschreven worden, gaat de keuze echter nog altijd vooral naar de dieselmotor. “Dat is logisch, omdat die auto’s voor professioneel gebruik bestemd zijn en veel meer kilometers rijden. Toch kent ook daar het marktaandeel van de dieselbrandstof een duidelijke achteruitgang: tijdens het eerste semester waren diesels nog maar goed voor 56% van de inschrijvingen. Bovendien vertegenwoordigen de hybride, elektrische en aardgasmotoren 7,6% van de inschrijvingen van nieuwe auto’s op naam van bedrijven, terwijl die alternatieve motoren bij ‘particuliere’ klanten een marktaandeel van slechts 4,1% hebben. Bedrijven vervullen dus hun rol als ‘drijvende kracht’ in de vergroening van het Belgische voertuigpark.”

Omdat een dieselmotor in verhouding minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare benzinemotor, impliceert de achteruitgang van het aantal ingeschreven dieselauto’s dat de gemiddelde daling van de CO2-emissies die de Belgische autosector tot nu toe elk jaar kon voorleggen, trager zal verlopen, onderstreept Febiac.

Publieksvoorkeur: SUV

Tijdens het eerste semester van 2018 veroverde het segment van de SUV’s de eerste plaats bij de modellen die de voorkeur van het Belgische publiek wegdragen. Hoofdzakelijk dankzij kleine en middelgrote SUV’s vertegenwoordigt dit segment nu bijna 36% van de inschrijvingen van nieuwe auto’s. Op 31 december 2017 was dat nog iets minder dan 30%. Met 21,4% van de inschrijvingen tijdens het eerste semester neemt het segment van de middelgrote SUV overigens de leidersplaats in, net voor het segment van de kleine gezinsauto (21,2%).

Het model, ongeacht de categorie, dat tijdens het eerste semester in België het meest werd ingeschreven, is de Volkswagen Golf: 9.080 stuks. In de hiërarchie gaat de Golf de Renault Clio en de Fiat 500 vooraf.

De Volkswagen Golf was tijdens het eerste semester overigens ook in Vlaanderen en het Brusselse Gewest het model met het hoogste aantal inschrijvingen op zijn naam, ongeacht de categorie. In het Waalse Gewest echter telde de Citroën C3 de meeste aanhangers, ongeacht de categorie, en had de Dacia Sandero het meeste succes bij particulieren.

Toyota, Tesla en Volkswagen leiden hybride hernieuwbare markt

Per motortype bekeken voert de Fiat 500 de rangschikking van de benzinemotoren aan. Bij dieselauto’s is dit de BMW X1. Op het vlak van alternatieve energie neemt Toyota alle podiumplaatsen van ingeschreven hybridewagens in. Het Tesla Model S was op zijn beurt de elektrische auto met de meeste inschrijvingen, terwijl de Volkswagen-groep op de drie eerste plaatsen bij de aardgasauto’s beslag legde.

In heel België bleef het aandeel van hybride (4,40%) en elektrische (0,51%) wagens ter plaatse trappelen, maar verdubbelde dit van wagens op gecomprimeerd aardgas nagenoeg (0,86%). Brussel (4,68%) staat al verder met hybride wagens voor privé-gebruikers dan Vlaanderen (3,43%) en Wallonië (3,12%). Vlaanderen is wel afgetekend koplopers in volledig elektrische (0,22%) en aardgaswagens (1,25%), tegenover 0,17 en 0,33% voor Brussel en 0,16 en 0,85% voor Wallonië.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.