Vermilion doet onderzoek naar aardgas en aardwarmte in Friesland

Onafhankelijke commissie beoordeelt schadeclaims gaswinning Vermillion

Vermilion is begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de aanwezige voorraden aardgas en aardwarmte te peilen in de Friese gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft afgelopen donderdag een vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof bij verkenningsonderzoek.

De vergunning betreft alleen het gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek tot 1 januari 2018. De metingen zullen plaatsvinden tussen september en december. In het buitengebied zullen met kleine ladingen springstof ontploffingen worden veroorzaakt die leiden tot een echo in de ondergrond. Met behulp van geofoons moeten vervolgens de 3D gegevens van de velden in kaart gebracht worden, de zogenoemde ‘schotgatseismiektechniek’. In de buurt van bouwwerken zal worden gemeten door trillingen op te wekken met behulp van trilplaten onder vrachtwagens.

Geschiktheid voor gas en geothermie

Met het onderzoek moet informatie verkregen worden over eventueel aanwezige aardgashoudende lagen. Daarnaast wordt gekeken naar bodemlagen die mogelijk geschikt zijn voor aardwarmtewinning. In de kop van Holland maakt Vermilion al een gasveld geschikt voor geothermie. Samen met de Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) wil het in de gemeente Hollands Kroon een uitgeput veld hergebruiken als geothermiebron.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) houdt het Canadese olie- en gasbedrijf al een tijd in de gaten. Zo liet het maart dit jaar al weten dat het bedrijf moet stoppen met gaswinning uit een derde put van gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen, en heeft het aangegeven dat het Openbaar Ministerie onderzoek moet doen naar een overschrijding van het gasproductieplafond in Wapse. Wel adviseerde het positief over Vermillions winningsplan voor Eesveen.

Vergunning

De Inspecteur-generaal der Mijnen heeft voorschriften verbonden aan de vergunning voor het gebruik van springstof bij verkenningsonderzoek. Belanghebbenden kunnen tot 21 augustus bezwaar maken tegen deze vergunning.

Lees ook:

Bronnen:

Energeia, 3 augustus 2017, ‘Seismisch onderzoek Vermilion naar gas en aardwarmte’

Energeia, 28 oktober 2016, ‘Vermilion en ECW werken aan energietransitie in productieput’

Staatstoezicht op de Mijnen, ‘Vergunning voor gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek Akkrum en Zuid-Friesland

Staatstoezicht op de Mijnen, 30 juni 2017, ‘Advies SodM over winningsplan Eesveen (Vermilion)’

Staatstoezicht op de Mijnen, 11 april 2017, ‘SodM legt Vermilion last onder dwangsom op voor gaswinning uit put 3 onder Heerenveen’

Foto: Aardgasproductie bij Langezwaag (Vermilion)

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.