Vermilion stopt gasproductie onder druk van dwangsom SodM

Vermilion stopt gasproductie onder druk van dwangsom SodM

12 april 2017Vermilion heeft de gasproductie in een van zijn drie putten bij Langzwaag stilgelegd. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) legde een dwangsom op omdat de vergunning niet in orde was. In een van de andere putten wordt de gaswinning gedoogd.

Vermilion stelt in een reactie teleurgesteld te zijn over de beslissing van het SodM om de dwangsom op te leggen. SodM had de stap al aangekondigd en Vermilion tijd gegeven om te reageren. Op dinsdag 11 april ging de boete in, van 50 cent per kubieke meter gas tot een maximum van 10 miljoen euro. Daarop stopte Vermilion de productie in de put Langezwaag 3.

Vermilion vroeg op 24 november 2016 een wijziging van het winningsplan aan voor put drie en nam diezelfde dag, dus zonder de nieuwe vergunning af te wachten, de put in productie, aldus de Leeuwarder Courant. Vóór op 1 januari de nieuwe Mijnbouwwet in werking trad, werd een dergelijke stap soms gedoogd, aldus het SodM. Dan moest er zicht zijn op goedkeuring van het winningsplan en de risico’s voor bodemdaling verwaarloosbaar. In het geval van put 3 bij Langezwaag beoordeelde TNO dat de ‘seismische risico’s’ verwaarloosbaar zijn.

Uit een bericht van SodM
‘(…) Dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, wil echter niet zeggen dat zeker is dat de minister met het winningsplan gaat instemmen. Sinds 1 januari geldt de nieuwe Mijnbouwwet. Daarin is geregeld dat onder andere ook decentrale overheden advies mogen geven. Op dit moment moeten Gedeputeerde staten, Burgemeesters en wethouders, het waterschapsbestuur, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hun adviezen nog geven. Die adviezen kunnen leiden tot het weigeren van de instemming of tot het stellen van voorwaarden aan de instemming. SodM treedt daarom op tegen het winnen uit put LZG-03 zonder goedgekeurd winningsplan. (…)’

De andere twee putten in Langezwaag blijven wel gas produceren.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Voor put 2 ontbreekt eveneens formele toestemming van Kamp, maar deze productie wordt afgedekt door een brief aan de Tweede Kamer van juli 2016. Hierin gedoogt de minister de tot die datum aangevraagde afwijkingen van winningsplannen, voor zover ze geen extra risico op bodemdaling of een aardbeving geven. (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 12 april 2017: Gaswinning onder IBF illegaal (via Blendle)
SodM, 11 april 2017: SodM legt Vermilion last onder dwangsom op voor gaswinning uit put 3 onder Heerenveen
Vermilion, 11 april 2017: Vermilion Energy stopt gasproductie Langezwaag-3-put

Zie ook
FluxEnergie, 14 maart 2017: Vermilion blijft gas winnen bij Langezwaag
FluxEnergie, 13 maart 2017: SodM legt Vermilion dwangsom op voor gaswinning zonder vergunning

Foto: Gaswinning in Nederland (Vermilion Energy)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.