Verouderde classificatie biomassa zal worden herzien

11 januari 2016 – De classificatie van biomassa voor energietoepassing is verouderd en zal worden herzien. NEN meldt dat een werkgroep zich gaat buigen over de herziening. Belangstellenden kunnen meedoen.

Uit het bericht van NEN
‘(…) NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Voor de herziening van deze norm wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht. Belanghebbende partijen kunnen zich tot 2 februari bij NEN melden voor deelname aan de werkgroep.
Er zijn verschillende aanleidingen om de NTA 8003 uit 2008 te herzien. De laatste tijd worden er over NTA 8003 steeds meer vragen gesteld door de markt. Daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van ontbrekende classificaties. Dit komt onder andere door technische ontwikkelingen sinds 2008. Daarnaast behoort een NTA om de 3 jaar ter herziening worden voorgelegd, maar dit is sinds 2011 nog niet gebeurd.
De nog op te richten werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie 310 029 ‘Vaste Biobrandstoffen’.

NTA 8003
Dit classificatiesysteem is bedoeld om de handel in biomassa te faciliteren en te stimuleren door het bieden van duidelijkheid omtrent de te verhandelen biomassa. Het classificatiesysteem behoort dus vooral te worden gebruikt door aanbieders en afnemers van biomassa. Verder kunnen betrokken partijen, zoals transporteurs van biomassa of leveranciers van technologie voor verwerking of conversie van biomassa met het classificatiesysteem werken. Ook de Rijksoverheid is gebruiker; de classificatie wordt door haar gebruikt bij de vaststelling en uitvoering van stimuleringsmaatregelen voor specifieke groep(en) via bijvoorbeeld de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Een laatste belangrijke categorie van potentiële gebruikers wordt gevormd door de vergunningverlenende instanties.

Deelname aan werkgroep
Belanghebbenden wordt opgeroepen om zich voor deze werkgroep aan te melden. Deelname aan de werkgroep is kosteloos. (…)’

Bronnen
NEN, 11 januari 2016: Nederlands Technische Afspraak over classificatie van biomassa voor energietoepassing wordt herzien
Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.