Verplicht energielabel C voor kantoren – ‘Dat draait uit op een ramp en schadeclaims’

16 maart 2017 – De hoofdredacteur van het Vastgoedjournaal rekent voor waarom het niet gaat lukken om alle kantoren in Nederland in 2023 minstens op energielabel C te krijgen. Sterker nog, hij voorspelt dat de verplichting op ‘een ramp’ zal uitdraaien.

Rogier Hentenaar, hoofdredacteur van het Vastgoedjournaal verwacht ’terechte schadeclaims’.
Uit zijn bijdrage op ‘Bouw in Ontwikkeling’
‘(…) Reken maar even mee: volgens onderzoek van de EIB telt de Nederlandse kantorenvoorraad circa 67.000 panden die gezamenlijk 85 miljoen m2 aan oppervlak hebben. De komende wettelijke verplichting voor een C-label treft meer dan 50% van dit kantooroppervlak. Volgens het Rijk kunnen kantooreigenaren dat bereiken door € 860 miljoen te investeren in energiebesparende maatregelen. Kantoren die nu een D, E of F-label hebben, kunnen zonder bouwkundige ingrepen op een C-label worden gebracht.
Aanpassingen aan installaties zouden voldoende zijn. Alleen G-label kantoren staan voor zwaardere en kostbare maatregelen als glas- en dakisolatie. Voor wie het allemaal te duur wordt, zijn er subsidies beschikbaar.

Labels veranderen steeds
Ik geloof niet dat het zo gemakkelijk gaat en vrees dat de kosten voor eigenaren verder oplopen. Het punt is dat labels niet permanent behouden blijven. Heb je nu een modern kantoor met een A-label, door voortschrijdende inzicht in de verduurzamingstechnologie behaalt dit gebouw na een x-aantal jaren nog maar een C-label.
Eigenaren van nu zuinige kantoren moeten op hun tellen passen: wat is hun label over zes jaar? Het zou zo maar kunnen dat eigenaren voor meer omvangrijke verbouwingen staan dan nu wordt voorgespiegeld. Wat als een kantoorbelegger vorig jaar een nieuw 10-jarig huurcontract heeft afgesloten – nog onwetend van de opgelegde C-label oekaze -met een advocatenkantoor?
Moeten al die advocaten tijdelijk thuis werken tijdens de noodzakelijke verbouwing? Ik denk dat de belegger terecht schadeclaims vreest. En dat is niet iets wat we beogen met het verduurzamen van de Nederlandse kantorenvoorraad. (…)’

Energieneutraal is slimmer

In een opiniebijdrage in het FD noemt Eelco Ouwerkerk, programmamanager Kantoor vol Energie/Platform31,  de maatregel een ‘lege huls’.
Uit zijn  opiniebijdrage in het FD
‘(…) Het zegt helemaal niets over de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt en de mate van energieverspilling door verkeerd gebruik of slecht geïnstalleerde en ingeregelde installaties. Een gebouw met een energielabel A kan dus nog steeds heel veel energie slurpen. (…) Door steeds een labelstapje te maken, zal de energierekening afnemen, mits er ook maatregelen worden getroffen in het gebruik en de installatie goed aangebracht is en onderhouden wordt. Als het laaghangend fruit is geplukt, rest slechts een minimaal energiebudget om het lastigste deel van de transitie naar energieneutraal te financieren. De route van optimaliseren en labelstapjes is daardoor een doodlopend spoor, waardoor investeringen in labelstapjes per definitie desinvesteringen zijn. Grijp dit moment vooral aan om de transitie naar energieneutraal in gang te zetten op basis van een integrale kwaliteitssprong, die zich terugverdient door verhuurbaarheid en continuïteit. (…)’

Bronnen
Bouw in Ontwikkeling, maart 2017: Energielabel verplichting draait uit op een ramp
FD, opiniebijdrage, 13 maart 2017: Verplicht energielabel C voor kantoorgebouwen stelt als maatregel niets voor (Registratie)
Website Kantoor vol Energie
Website Platform31

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.