‘Verplicht energielabel C leidt tot sloop vele kantoorpanden’

30 september 2016De verplichting dat alle kantoren in Nederland in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben zal leiden tot het slopen van vele kantoorpanden, omdat de kosten (voor heel Nederland 1 mrd euro) niet kunnen worden terugverdiend via huurverhoging.

Dat stelt Marcel de Boer, directeur van Troostwijk Real Estate en voorzitter van NVM Business, in een opiniebijdrage in Cobouw.
‘(…) De verplichting om aan de eisen van Energielabel C te voldoen gaat een enorme impact hebben op met name de onderkant van de kantorenmarkt. De totale investeringskosten van een verplicht C-label bedragen volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ruim één miljard euro. Deze kosten moeten terugverdiend worden door middel van een huurverhoging, maar dat is voor veel partijen helaas geen optie. Er zit dan niets anders op dan kostbare sloop of herbestemming van de vele verouderde kantoorpanden.

Dat we collectief moeten streven naar optimaal duurzame vastgoedportefeuilles is een no brainer. De strenge houding van het kabinet is dan ook in beginsel toe te juichen, maar er zijn wel paar kanttekeningen te plaatsen bij de gekozen aanpak. Om te beginnen is het zeer de vraag of het (nood)gedwongen en in allerijl slopen of herbestemmen van kantoorruimte duurzaam te noemen is. Niet alleen in milieuopzicht, maar zeker ook in economische zin. Daarnaast wordt nu gevaarlijk makkelijk heengestapt over de enorme financiële impact op vastgoedpartijen, waarbij het maar de vraag is of zij dat kunnen dragen.

Het kabinet lijkt het ‘labelen’ onder druk van Brussel teveel tot heilige graal te hebben gemaakt. Sluiten we daardoor niet te makkelijk onze ogen voor andere mogelijkheden om energieverbruik door vastgoedeigenaren en huurders te verminderen? Een eenvoudig middel om dit te bewerkstelligen is de invoer van de zogenaamde ‘bruto-huren’. Een systeem dat in Amerika al jaren wordt toegepast en verhuurders een incentive geeft om in duurzaamheid te investeren.

Een label is een makkelijk meetinstrument, maar zegt niets over de autonome drive en behoefte om duurzamer gebruik te maken van vastgoed. Laten we ons er dan ook niet blind op staren, zeker omdat we de mogelijke gevolgen nog niet goed kunnen overzien. (…)’

Bronnen
Cobouw, 29 september 2016: ‘Verplicht label C doet onderkant kantorenmarkt de das om’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.