Verslag veilingopbrengsten TenneT 2014/2015

Ieder jaar doet TenneT verslag van de inkomsten en uitgaven van de opbrengsten uit congestie op de buitenlandverbinding. ACM heeft de onttrekkingen door TenneT aan deze opbrengsten gecontroleerd en concludeert dat ze conform de Europese regelgeving zijn.
Het hoogspanningsnet in Nederland is met Noorwegen, Duitsland, België en Engeland via interconnectoren met elkaar verbonden. Hierdoor kan elektriciteit grensoverschrijdend verhandeld worden. Behalve de verbinding met Engeland beheert TenneT deze verbindingen.
Indien de vraag naar capaciteit op een verbinding groter is dan het aanbod, dan wordt deze capaciteit geveild. De opbrengsten van deze veiling moeten de eigenaren van deze verbinding apart beheren. Deze opbrengsten moeten zij in eerste instantie inzetten om de capaciteit te behouden of te vergroten. Wanneer dit niet mogelijk is kan TenneT na goedkeuring van ACM de opbrengsten inzetten om de transporttarieven te verlagen. ….

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.