Verzekeraars vragen G20 subsidie op fossiele energie af te schaffen

Verzekeraars vragen G20 subsidie op fossiele energie af te schaffen

31 augustus 2016 – Drie grote verzekeraars – Aviva, Aegon en Amlin – dringen er in aanloop naar de G20-top in China op aan om alle subsidies voor fossiele brandstoffen al tegen 2020 af te schaffen.

De G20 geven jaarlijks 444 miljard dollar uit om de productie van fossiele energie te steunen, zo blijkt uit een recent onderzoek door het Overseas Development Institute. De twintig grootste industriële landen kwamen in mei al overeen de ‘inefficiënte subsidies voor fossiele energie’ af te schaffen. De G7 riepen op dit vóór 2025 te doen. Maar de verzekeraars eisen in een verklaring dit nóg sneller te doen, ‘gezien het spoedeisende karakter van de klimaatcrisis’.

Uit een bericht van the Guardian
‘(…) “We’re calling on governments to kick away these carbon crutches, reveal the true impact to society of fossil fuels and take into account the price we will pay in the future for relying on them,” said [CEO van Aviva] Wilson. (…)’

Uit een bericht van MO.be
‘(…) In een eerste stadium moeten alle subsidies voor de steenkoolproductie en verkennende boringen naar olie en gas worden afgeschaft, vinden de bedrijven. Alle G20-landen moeten vanaf volgend jaar ook volledige transparantie bieden over hun subsidies aan de olie-, gas- en steenkoolsectoren.
‘De klimaatverandering is de moeder van alle risico’s, zowel voor bedrijven als de samenleving in het algemeen’, zegt Aviva-ceo Mark Wilson, een van de ondertekenaars. De subsidies voor fossiele brandstoffen zijn volgens de bedrijven een belangrijke oorzaak van het probleem, omdat ze de energiemarkt verstoren.
‘Energiesubsidies zouden gebruikt moeten worden om een duurzame toekomst te creëren via de sociale, ecologische en economische doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.’ (…)’

De verzekeringsbedrijven, samen goed voor 1200 miljard dollar, doen vast een suggestie voor de tekst van de G20-verklaring.

Uit de verklaring van de verzekeraars
‘(…) To signal a commitment to these objectives, G20 members could enshrine the following text in the 2016 G20 communique:

– We reinforce our commitment to phase out and rationalize fossil fuel subsidies by 2020, recognizing the need to support the poor, and supported by transparent and publicly available annual reporting. Fossil fuel subsidies encourage wasteful consumption, reduce our energy security, impede investment in clean energy sources and undermine efforts to deal with the threat of climate change.

– We commit to strengthening green and low-carbon policies and regulations with a view to ending public investment in oil, gas and coal projects both domestically and internationally by 2020, starting with the elimination of public finance for fossil fuel exploration and coal, supported by transparent and publicly available annual reporting.

These proposals (a) are in line with the objective of the recent Paris climate agreement to “align finance flows with low-emission, climate-resilient development and to shift public finance away from high-emitting infrastructure”, (b) fulfil the U.S. and China’s commitment to working closely with other G20 members to phase out fossil fuel subsidies by a “date certain”, (c) support the G20’s 2015 statements that “actions on energy, including improving energy efficiency, increasing investments in clean energy technologies and supporting related research and development activities will be important in tackling climate change and its effects”, and (d) on “the importance of diversification of energy sources and continued investments for increased energy security.” (…)’

Het IMF berekende vorig jaar dat wereldwijd in 2015 5,3 biljoen dollar werd uitgegeven aan steun voor fossiele brandstoffen. In dat bedrag zitten de directe subsidies, maar ook de kosten voor schade aan milieu en gezondheid waarvoor overheden de kosten dragen.

Bronnen
Aviva, Aegon en Amlin, 30 augustus 2016: Statement: Implementation of G20 Commitment to Phase-Out Fossil Fuel Subsidies
MO.be, 30 augustus 2016: Verzekeringsbedrijven vragen afschaffing subsidies voor vuile energie
The Guardian, 30 augustus 2016: Leading insurers tell G20 to stop funding fossil fuels by 2020
Overseas Development Institute, november 2015: Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production
FluxEnergie, 19 mei 2015: IMF: ‘Wereldwijde subsidie fossiele energie 5,3 biljoen dollar’

Foto: Maasvlakte Power Plant 3 (E.ON)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.