Verzet tegen windmolens: ‘Gemeenten buitenspel’

Verzet tegen windmolens: ‘Gemeenten buitenspel’

16 december 2015 – Gemeenten die zelf alternatieven willen aandragen voor het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord staan volledig buitenspel. Dat blijkt vooral bij het verzet tegen plannen om windmolens te plaatsen.

Dat is de mening van een aantal gemeenteraadsleden verenigd in een landelijk overleg ‘Lokaal 13’.  De website Energie Overheid signaleert dat ‘gemeenteraden volledig buitenspel staan als ze alternatieve oplossingen aandragen voor het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord’.
De in Lokaal 13 verenigde kritische gemeenteraadsleden maken vooral bezwaar tegen de ondemocratische elementen in het besluitvormingsproces door de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling.
De Rijkscoördinatieregeling is o.a. opgezet om landelijk sneller knopen te kunnen doorhakken in de verduurzaming van de energievoorziening, ook rond minder populaire maatregelen. Dat levert inderdaad beperkingen op voor de lokale besluitvorming.
Vooral de besluitvorming over de plaatsing van windmolens zit veel burgers en gemeenteraadsleden dwars.
De website Energie Overheid laat het Veendamse raadslid Lies Zondag aan het woord: ‘Als het doel, besparing op fossiele brandstoffen, bij gemeenten zou liggen en we daarop zouden worden afgerekend, hadden we geen probleem. Onze plannen voor 120 mW besparing liggen al lang klaar met draagvlak onder de bevolking. Maar dat is onbespreekbaar voor Economische Zaken. Die willen in totaal 6.000 mW aan windenergie op land halen. Het middel wordt nu gecentraliseerd. Tegen de wil van de bevolking.’

Er is vanuit Lokaal 13, een open kennisnetwerk ter bevordering van de kwaliteit van de lokale democratie, een petitie naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd waarin gevraagd wordt om gemeenten meer eigen ruimte te geven bij de uitvoering van het Energieakkoord en kritischer te zijn tegen de Rijkscoördinatieregeling.
De VNG vindt het kennelijk een lastig onderwerp. Op de petitie is niet gereageerd en op de Energietop van alle Nederlandse gemeenten mochten de critici alleen in een zijkamer het woord voeren (‘Er was geen plaats voor een kritisch geluid.’). Het Veendamse raadslid Lies Zondag: ‘Ze erkennen wel fouten in de benadering van de energietransitie en willen na 2020 een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten, maar ze willen zich niet inspannen voor de huidige procedures. Ze zouden besluiten “on hold” kunnen zetten op plekken waar nog geen windmolens zijn. Als je erkent dat het nu niet goed zit, moet je daar toch met terugwerkende kracht iets aan doen?’

 

Bronnen
Energie Overheid, 15 december 2015: ‘Gemeenten buitenspel bij uitvoering Energieakkoord’
Website Lokaal 13
Foto: Open dag windpark Houten (foto: Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.