Vier kustgemeenten subsidiëren verzet tegen wind op zee

Vier kustgemeenten subsidiëren verzet tegen wind op zee

19 november 2015 – De Volkskrant meldt vanmorgen dat vier Nederlandse kustgemeenten een actiegroep subsidiëren die zich verzet tegen windmolens voor de kust. ‘Wij bekennen kleur’, heet het.

Het gaat om de gemeenten Zandvoort, Katwijk, Wassenaar en Noordwijk. Samen geven ze € 85.000 subsidie aan de Stichting Vrije Horizon.

Uit het bericht van de Volkskrant
‘(…) Met de subsidie willen de gemeenten burgers op de hoogte brengen van het mogelijke ‘hekwerk van windmolens’ voor hun kust. De Katwijkse wethouder Jacco Knape (SGP) van Duurzaamheid benadrukt dat de bijdrage is bedoeld voor het informeren, niet voor verzet. ‘Maar wij bekennen duidelijk kleur’, zegt Knape, die deel uitmaakt van het gezamenlijk overleg van de gemeenten ’tegen windmolens in de horizon, voor een alternatief bij IJmuiden’. (…) Stichting Vrije Horizon probeert minister Henk Kamp van Economische Zaken te bewegen de windmolens te verplaatsen naar een gebied 60 kilometer uit de kust bij IJmuiden – een plan dat naar schatting van het ministerie 1,2 miljard euro meer kost. (…)’

Er is veel kritiek op de subsidie van de betrokken gemeenten. Critici maken er bezwaar tegen dat belastinggeld wordt gebruikt om actie te voeren: ‘Het is te gek voor woorden dat burgers moeten betalen om de landelijke overheid dwars te liggen.’

Bericht van De Vrije Horizon
‘(…) Het lijkt erop dat de Minister van EZ de lokatie voor windturbinevelden op zee – wel of niet in het zicht van de kust  – uitsluitend op financiële gronden neemt. Geen dubbeltje teveel! En dat terwijl de weerstand hiertegen sterk toeneemt. Inmiddels hebben ook de kustgemeenten Bergen en Wassenaar zich aangesloten bij het Platform Maritieme Windmolenparken, het overlegorgaan van kustgemeenten, provincies, ondernemers, bewoners en belangenorganisaties. Stichting Vrije Horizon heeft berekend wat de door de Minister geclaimde meerkosten – 1,2 cent per kWh – per gemiddeld huishouden in Nederland betekent. Dit is een verhoging van nog geen 86 cent per jaar op de energierekening. OK, dat zijn bijna negen dubbeltjes per jaar, maar wij vragen ons oprecht af of de waarde van een vrije horizon in geld uit te drukken is. (…)’

Filmpje en ’tegen-filmpje’
Begin dit jaar ciculeerde een vertrouwelijk filmpje van de Rijksoverheid dat moest laten zien dat de near shore-molens nauwelijks te zien zouden zijn. In april besloot de Rijksoverheid het filmpje toch maar vrij te geven. Het filmpje is te zien op de website van Omroep West.

Schermafdruk 2015-11-19 09.37.58

De Stichting Vrije Horizon maakte (in opdracht van de vier kustgemeenten) een ’tegen-filmpje’ (te bekijken op de website van de Zandvoortse Courant)

Schermafdruk 2015-11-19 09.52.29

Bronnen
De Volkskrant, 19 november 2015: Kustgemeenten subsidiëren actiegroep tegen windmolens (via Blendle)
Website De Vrije Horizon
Foto: Bewerkte foto door De Vrije Horizon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.