Vijf partijen steunen nu de Klimaatwet van PvdA en GroenLinks

Vijf partijen steunen nu de Klimaatwet van PvdA en GroenLinks

30 januari 2017 – Deze week wordt eindelijk het voorontwerp van de Klimaatwet van de PvdA en GroenLinks voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld. Inmiddels heeft het voorontwerp ook de steun gekregen van D66, de SP en de ChristenUnie. De tekst uit november 2015 is op basis van de eerste reacties bijgesteld.

D66, SP en ChristenUnie stonden meteen al positief tegenover het idee van een klimaatwet. Vorige week gingen ze verder door het ontwerp mede te ondertekenen. De VVD, de PVV en het CDA zien er niets in.
De ondertekenaars hebben nu in de Tweede Kamer geen meerderheid (71 zetels).
Het Energieakkoord en de Energieagenda kennen ook al klimaatdoelen, maar de voorgestelde Klimaatwet gaat verder, is strenger en veel bindender. Het wetsvoorstel gaat ook verder dan de huidige afspraken binnen de EU.
Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kennen elk al een min of meer vergelijkbare wet.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Het beleid van minister Kamp is er altijd op gericht geweest afspraken met het bedrijfsleven te maken, en niet maatregelen via de wet af te dwingen. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom en GroenLinks-voorman Klaver vinden om die reden de Energieagenda van minister Kamp niet ambitieus genoeg. Zij schreven vervolgens hun eigen Klimaatwet. (…) Doordat de voorbereiding van de wet langer duurde dan de partijen hadden verwacht lukt het niet meer om hem nog voor de Tweede Kamerverkiezingen te behandelen. De partijen zien de afspraken dan ook als inzet voor de campagne en de coalitie-onderhandelingen daarna.
VVD, PVV en CDA zien niks in de Klimaatwet. Zij noemen de wet onrealistisch en vinden het ook niet nodig dat Nederland strengere doelen stelt dan in Europa noodzakelijk is.  (…)’
Kernpunten uit het wetsontwerp

  • Klimaatdoelen worden juridisch bindend vastgelegd.
  • Regering verplicht iedere vijf jaar een klimaatplan te maken.
  • Jaarlijks een klimaatbegroting (met status van wet)
  • Uitstoot broeikasgassen moet in 2030 55% lager zijn dan in 1990.
  • Uitstoot broeikasgassen moet in 2050 95% lager zijn dan in 1990.
  • In 2050 moet de hele energievoorziening duurzaam zijn.
  • Verhoging jaarlijkse energiebesparing.
  • (Op advies van de Raad van State:) een onafhankelijke ‘Klimaatcommissie’ adviseert de regering, over de uitvoer van de Klimaatwet en over het effect op werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

Reacties

Uit het persbericht van GroenLinks
‘(…) Jesse Klaver (Fractievoorzitter GroenLinks)
“Dit is een heel mooi voorbeeld van de kracht van progressieve samenwerking. De klimaatwet is een game-changer: niet langer kan de regering noodzakelijke klimaatmaatregelen blijven uitstellen. Dat vijf partijen en drie fractievoorzitters deze wet ondertekend hebben zegt veel over het belang van de wet: we zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om klimaatverandering te stoppen.”

Attje Kuiken (Fractievoorzitter PvdA)
‘Heel goed dat SP, D66 en ChristenUnie zich aansluiten bij het initiatief van PvdA en GroenLinks. Steeds meer partijen zien in dat de Klimaatwet noodzakelijk is voor een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Want dit soort grote vraagstukken kun je alleen gezamenlijk oplossen. De Klimaatwet is hiermee een grote stap dichterbij gekomen.’

Emile Roemer (Fractievoorzitter SP)
‘Het is goed dat vijf partijen de krachten bundelen voor duurzaamheid en klimaat. De overstap naar een duurzame maatschappij is bittere noodzaak en de komende decennia gaan we olie, kolen en gas vaarwel zeggen. De SP wil dat doen met de mensen, maximaal draagvlak is cruciaal. Duurzaam en sociaal kan heel goed samengaan. Fossiele banen die verloren gaan, willen wij in de duurzame sector terugwinnen.’

Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid D66)
“Met de klimaatwet zetten we een flinke stap om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het betekent dat Nederlandse bedrijven zekerheid hebben en daardoor investeren in innovatieve technieken en banen voor een schone en duurzame toekomst.”

Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie)
“We zijn aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om te doen wat we kunnen om de verwoestende gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Door in te zetten op 100% duurzame energie en een klimaatneutrale toekomst, werken we aan hún toekomst.” (…)’

Uit Trouw
‘(…) Halbe Zijlstra (Fractievoorzitter VVD) 
“Als dit kabinet meer gaat doen aan klimaatbeleid dan de andere landen, is het eindresultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer.” (…)’

Uit de Volkskrant
‘(…) Donald Pols, directeur van Milieudefensie
Als de Klimaatwet daadwerkelijk tot stand komt zou dat volgens directeur Donald Pols van Milieudefensie, dat al tien jaar ijvert voor zo’n wet, de grootste stap zijn in het Nederlandse klimaatbeleid sinds het Energieakkoord. ‘Dat akkoord legde de ambities neer tot 2020. Deze wet borgt de houdbaarheid van het klimaatbeleid tot 2050’, zegt Pols. ‘En dat is een voorwaarde voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers om grootschalig te gaan investeren in duurzame energie.’ (…)’

Uit de NRC
‘(…) De transitiecoalitie van bedrijven
Op de Nationale Klimaattop, in oktober vorig jaar, pleitte een coalitie van bedrijven voor het versneld afbouwen van fossiele brandstoffen. De zogeheten transitiecoalitie, met daarin onder meer Shell, het Rotterdamse Havenbedrijf en Eneco, toonde zich voorstander van een klimaatwet met bindende doelen. In een reactie zegt de groep van ruim vijftig bedrijven dat het een „een goede zaak” is dat er nu een initiatief-klimaatwet ligt. „Bedrijven hebben een duidelijk en consistent beleid nodig om te kunnen investeren. Een klimaatwet speelt daarin een belangrijke rol”, aldus de bedrijven. (…)’

Bronnen
GroenLinks, persbericht, 27 januari 2017: Ondertekening Klimaatwet verbreed
PvdA, 27 januari 2017: Progressieve samenwerking voor een schoner klimaat
SP, 27 januari 2017: SP is mede-ondertekenaar van de Klimaatwet
D66, 27 januari 2017: Klimaatwet voor duurzame toekomst
NOS, 27 januari 2017: Nog meer steun voor ‘linkse’ klimaatwet PvdA en GroenLinks
De Volkskrant, 27 januari 2017: ‘Linkse’ Klimaatwet Samsom en Klaver nu gesteund door vijf partijen
Trouw, 27 januari 2017: Bredere steun voor klimaatwet: SP, D66 en CU sluiten aan (via Blendle)
NRC, 28 januari 2017: Meer steun voor klimaatwet (via Blendle)
Illustratie: PvdA/GroenLinks (november 2015, toen het ontwerp nog alleen de handtekening van PvdA en GroenLinks droeg)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.