Vissers over wind op zee: ‘Onacceptabel’

Vissers over wind op zee: ‘Onacceptabel’

11 juli 2016De zeevisserij reageert boos over het Nederlandse offshore windparken-beleid: ‘Onacceptabel’. ‘Goedkoop is duurkoop.’

Uit een commentaar van Nederlandse Vissersbond
‘(…) Goedkoop is duurkoop. Voor de vissers betekent goedkope windenergie namelijk dat ze belangrijke visgronden kwijt raken omdat ze van de overheid en de windenergie exploitanten niet tussen de windmolens mogen vissen. Op geen enkele wijze worden de vissers gecompenseerd. Vissers zijn niet het enige kind van de rekening, ook de natuur, recreatie en toerisme leiden onder de windmolens die als paddenstoelen uit de zeebodem worden gestampt.

Wind is het gas van morgen
De enige echte natuur die wij in Nederland nog hebben, de zee, wordt in rap tempo gecultiveerd met windmolens. Alles moet wijken voor de doelstellingen die zijn vastgesteld in het Energieakkoord. Nederland wil voor haar energiebehoefte minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en buitenlandse leveranciers (Russisch gas). Dat is begrijpelijk maar de manier waarop windenergie op zee wordt toegestaan in Nederland is onacceptabel. Het zijn enorme gebieden die gereserveerd worden voor de windenergie waar niet mag worden gevist. Vissers moeten weggejaagd en moeten hun toevlucht nemen tot visgronden waar nu andere vissers hun brood verdienen. Het gevolg is dat vissers elkaar zullen verdringen of gebieden moeten opzoeken waar minder gevangen kan worden waardoor ze in problemen komen. De visserij op de Noordzee is na jaren van herstructurering en innovatie en gezonde bedrijfstak geworden. De  visbestanden van de Noordzee zijn kerngezond en worden op duurzame wijze bevist. De komst van grootschalige windparken op zee waaruit de visserij wordt geweerd zal een negatieve ommekeer van de situatie betekenen. Maar ook voor de natuur op zee zal de komst van meer windmolens gevolgen hebben. Er worden kritische vragen gesteld over het effect van windmolens op walvissen, bruinvissen, vissen, zeevogels en andere organismen op zee. Milieu-effect rapportages die door ingenieursbureaus worden opgesteld in opdracht van de overheid en/of windenergie exploitanten besteden weliswaar aandacht aan eventuele negatieve effecten van windparken maar uiteindelijk is de conclusie dat alles te mitigeren is en dus gaat de ontwikkeling van het park gewoon door. Aan financiële middelen ontbreekt het de partijen niet om uiteindelijk de zee vol te planten met windmolens, de overheid stimuleert dat juist. Het beschermen van de natuur of de belangen van een kleine groep hardwerkende vissers heeft zijn prijs en weegt niet op tegen het grote geld en de windhonger van de energiesector. (…)

Nederlandse Vissersbond zal zich samen met anderen in de visserij en daarbuiten verzetten tegen het verlies aan visgronden. Dit geldt ook voor de windparken op de Noordzee. (…)’

Bronnen
Nederlandse Vissersbond, 7 juli 2016: Goedkope windenergie op zee = duurkoop 
Zie ook
Reactie NWEA, FluxEnergie, 11 juli 2016: ‘Bezwaren vissers tegen offshore windenergie sterk overtrokken’
Foto: still uit video van Job Schot

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.