Vlaamse bouw wil geld emissiehandel gebruiken voor energiebesparing

30 oktober 2015 – De Vlaamse bouw is het geruzie over de inkomsten uit de emissiehandel zat en stelt nu voor de € 300 mln die nu geblokkeerd staat voor energiebesparende maatregelen in gebouwen te gebruiken.

Omdat Vlaanderen en Wallonië het niet eens konden worden over het gebruik van de opbrengsten van de CO2-emissiehandel staat het geld nu al geruime tijd op een geblokkeerde rekening.
De Vlaamse bouw heeft nu voorgesteld het geld te gebruiken voor energiebesparende maatregelen in gebouwen. Momenteel wordt jaarlijks  minder dan 1% van de gebouwen energiezuiniger gemaakt. Dat had minstens 2,5% moeten zijn.

Uit een bericht van Bouw & Wonen
‘(…) De huidige middelen van de Vlaamse overheid volstaan niet om hierin op korte termijn verandering te brengen. Op korte termijn zijn extra middelen nodig. De bijkomende inkomsten uit de emissiehandel kunnen hiertoe bijdragen.
De Vlaamse overheid heeft eerder al te kennen gegeven de bijkomende inkomsten uit de emissiehandel prioritair te besteden aan energiebesparende maatregelen in gebouwen, vooral in sociale en eventueel ook in private woningen. Zij is hier al voor een stuk mee begonnen op basis van middelen die zij voorschiet. Maar de VCB dringt erop aan dat er zo snel mogelijk een regionaal-federaal akkoord komt over de verdeling van de inkomsten. Dan kan de Vlaamse regering voluit aan een concreet bestedingsplan werken met hopelijk ook maatregelen ten gunste van de private woningbouwmarkt.
De inkomsten uit de emissiehandel zijn bovendien niet eenmalig. Zij zullen de komende jaren nog blijven aanhouden. Zij stellen de Vlaamse overheid aldus in staat voor de ondersteuning van energiebesparingen in gebouwen een meerjarenbeleid te voeren. (…)’

Voor Nederland speelt er geen vraag rond de besteding van de opbrengsten uit de emissiehandel. Deze gaan meteen de staatskas in. De financiering van het stimuleren van energiebesparing staat in Nederland los van de vraag waar welk geld vandaan komt.

Bronnen
Bouw & Wonen, 29 oktober 2015: Inkomsten emissiehandel aanwenden voor energiebesparende maatregelen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.