Vlaamse elektriciteitsfactuur stijgt met 40 procent

Vlaamse elektriciteitsfactuur stijgt met 40 procent

3 augustus 2016Een gemiddeld Vlaams huishouden is 1022 euro kwijt aan de elektriciteitsrekening, 286 euro meer dan vorig jaar. De stijging in Vlaanderen van zo’n 40 procent is veel hoger dan die in Brussel of Wallonië, zo blijkt uit een verslag van het Prijzenobservatorium.

Het Prijzenobservatorium onderzocht de inflatie in België in het tweede kwartaal. De Belgische inflatie steeg licht, met 1,6 procent, terwijl die in de buurlanden heel laag bleef.

Uit een bericht van het Prijzenobservatorium
‘(…) Op basis van schattingen van het Prijzenobservatorium, blijkt dat de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit voor een gemiddeld gezin (jaarconsumptie van 3.500 kWh bij een enkelvoudig tarief) uitkwam op gemiddeld 940 euro in het tweede kwartaal 2016, een toename met 198 euro in verge- lijking met verleden jaar. Er bestaan echter grote verschillen tussen de regio’s. Inderdaad, in Brussel en Wallonië bedroeg de jaarfactuur voor een gemiddeld gezin het afgelopen kwartaal respectievelijk 704 euro en 868 euro, hetzij een toename met 41 euro en 91 euro op één jaar tijd. In Vlaanderen, steeg de factuur met 286 euro op één jaar tijd, tot 1.022 euro het afgelopen kwartaal. (…)’

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Reden voor het verschil is de forse versnelling van de inflatie voor elektriciteit, onder andere door enkele maatregelen die in Vlaanderen genomen werden. Het gaat daarbij om de afschaffing van de gratis elektriciteit en de stijging van de bijdrage voor het energiefonds, de zogenoemde Turteltaks. (…)’

Uit een bericht van de Morgen
‘(…) Het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) nuanceert de verschillen. “Wallonië en Brussel rekenen de kosten voor groene stroom vooral door in de algemene middelen. De consument betaalt wel degelijk, maar ziet het niet.” (…)’

Het Prijzenobservatorium zet uiteen waarom de stroomprijs in met name Vlaanderen zo hard steeg.

Uit het bericht van het Prijzenobservatorium
‘(…) De consumptieprijs voor elektriciteit steeg in het tweede kwartaal 2016 met gemiddeld 40,6 % te- genover vorig jaar. Deze hoge inflatie is voornamelijk een gevolg van de btw-verhoging van 6 % naar 21 % sinds september 2015 en van de stijging van de andere taksen (hoofzakelijk de toename van de bijdrage voor het energiefonds vanaf maart in Vlaanderen ter financiering van de schulden gelieerd aan groene stroomcertificaten). Ook de stijging van de netwerktarieven had een niet-onaanzienlijk opwaarts effect op de inflatie. Meer bepaald gaat het hierbij om de distributietarieven, die in dit kwartaal een inflatie vertoonden van 10,3 %, voornamelijk ten gevolge van het invoeren van nieuwe distributietarieven in januari en van de toepassing van het prosumententarief dat in Vlaanderen in voege trad in augustus 2015. Omgekeerd liet de kost van de energiecomponent in de elektriciteits- prijs (inclusief kosten voor groene energie en voor warmtekrachtkoppeling) een negatieve inflatie optekenen, die evenwel minder uitgesproken was dan in het voorgaande kwartaal (-3,4 % gemiddeld tegenover -10,5 % in het vorige kwartaal) als gevolg van het afschaffen van de gratis hoeveelheid elektriciteit in het Vlaamse Gewest in mei (in de GICP). (…)’

Bovenstaande redenering van het Prijzenobservatorium verklaart de stijging van de energierekening. Maar de minister van economie Kris Peeters maakt zich zorgen over de grote prijsstijging in cafés en restaurants en voor telecommunicatie, aldus De Tijd. Hij vroeg zijn diensten om diepgravend onderzoek te doen.

Uit het bericht van De Tijd
‘(…) Die ‘diensteninflatie’ is in België al 31 maanden hoger dan 2 procent. (…) En dat is volgens de minister een gevaar. Want het tast de koopkracht aan van de mensen en de concurrentiekracht van bedrijven. Door het automatisch loonindexeringssysteem moeten ondernemingen meer loon betalen als de inflatie stijgt. (…)’

Bronnen
Prijzenobservatorium, persbericht, 1 augustus 2016: Forse versnelling van de inflatie voor elektriciteit in België
De Morgen, 1 augustus 2016: Stroomfactuur gemiddeld 286 euro gestegen
De Morgen, 1 augustus 2016: Vlaanderen, waar stroom honderden euro’s duurder is
De Tijd, 2 augustus 2016: Peeters trekt aan alarmbel over stijgende prijzen

Foto: Paul Tolenaar/FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.