"Vlaamse stroomfactuur mag niet verder afglijden naar verkapte belastingfactuur"

‘Vlaamse stroomfactuur mag niet verder afglijden naar verkapte belastingfactuur’

De Vlaamse zelfstandigen- en ondernemersorganisatie Unizo vraagt dat de elektriciteitsfactuur wordt gezuiverd van allerhande heffingen en toeslagen. Door die bijkomende kosten is de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen almaar meer afgegleden naar een verkapte belastingfactuur.

Uit recente cijfers van de Creg, Belgische federale toezichthouder op de markten voor gas en elektriciteit, blijkt dat de elektriciteitsfactuur voor Vlaamse klein en middelgrote ondernemingen (kmo) vorig jaar bijna één derde hoger lag dan voor een Brusselse kmo met hetzelfde verbruik. Ook Waalse kmo betaalden significant minder dan Vlaamse.

“Dit is niet te wijten aan de elektriciteitsprijs ‘as such,’ maar aan het amalgaam aan heffingen, bijdragen en toeslagen dat in Vlaanderen wordt doorgerekend in de elektriciteitsfactuur,” klaagt Unizo. “Sommige van die bijdragen en toeslagen worden doorgerekend in de distributienettarieven, sommigen worden gecatalogeerd als ‘heffingen’. Onze ondernemers begrijpen dit niet,” zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “De elektriciteitskost voor onze kmo ligt sowieso al een stuk hoger dan in de ons omringende landen, wat hun concurrentiepositie aantast. Daarom pleiten we al geruime tijd voor de invoering van een federale energienorm. Maar dat onze Vlaamse kmo bovendien nog meer betalen dan hun collega’s in Brussel en Wallonië is voor Unizo helemaal onaanvaardbaar.”

“Bij vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, stellen we vast dat Belgische kmo meer betalen voor hun stroom dan hun collega’s in Nederland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk,” aldus Van Assche. “Voor Vlaamse kmo is de situatie nog slechter. Zij betalen zelfs meer dan hun Duitse collega’s. De oorzaak zit opnieuw bij de bij de hogere heffingen, bijdragen en allerhande toeslagen, waarvan een groot deel in de Vlaamse nettarieven verrekend wordt.”

Unizo dringt erop aan dat de Vlaamse regering de elektriciteitsfactuur zou herleiden tot een factuur voor de productie en distributie van elektriciteit. “Alle bijkomende heffingen zijn een te vermijden vorm van verdoken belastingen.”

Financiering energietransitie niet steeds via energiefactuur

De huidige doorrekening in de elektriciteitsfactuur van ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie, maar ook andere zaken zoals openbare verlichting, in de nettarieven en de elektriciteitsfactuur leidt volgens Unizo tot onaanvaardbare elektriciteitsprijzen voor Vlaamse kmo. “Unizo is niet gekant tegen ondersteuningsmechanismen voor windturbines of zonne-energie, maar vindt dat de financiering ervan niet steeds via de energiefactuur moet gebeuren. Die verrekening in energietarieven zorgt voor een concurrentienadeel met de andere gewesten en andere EU-lidstaten. Om het sociaal en ecologisch beleid vorm te geven kunnen overheden bijvoorbeeld algemene middelen aanwenden. We moeten naar een systeem waarbij de vlag de lading dekt,” benadrukt Van Assche, “De nettarieven moeten dus opnieuw gebruikt worden voor hun oorspronkelijk doel: de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en niet voor allerlei andere zaken.”

Om verdere ontsporing tegen te gaan vraagt Unizo ook een energienorm. De organisatie wil dat de elektriciteitstarieven voor kmo worden geplafonneerd tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. “Dus een energienorm, naar analogie met de loonnorm. Zo kan de evolutie van de elektriciteitstarieven bij ons afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons omringende landen. Als onze elektriciteitstarieven de pan uit swingen, moeten er maatregelen worden genomen. Een energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord van 2014, maar is nooit concreet uitgewerkt in de praktijk. Dit moet gebeuren in constructief overleg met interprofessionele werkgeversorganisaties, waaronder Unizo.”

De algemene lijnen over deze klacht zijn niet nieuw. Het probleem bestaat in Vlaanderen trouwens ook voor huishoudens. Een bijkomende taks op elektriciteit voor huishoudens, de zogenaamde Turteltaks, leidde in 2016 tot het ontslag van toenmalig minister van energie uit de Vlaamse regering. Haar opvolger heeft daarna die taks zo snel mogelijk weer ingetrokken.

Auteur: Koen Mortelmans

1 reactie op “‘Vlaamse stroomfactuur mag niet verder afglijden naar verkapte belastingfactuur’”

Pat Rick|14.01.19|16:44

De energiekosten in dit land worden inderdaad gebruikt om welvaart te herverdelen, maar wel zo dat de gewone man de rekening betaalt. Turteltaks en ook de subsidies voor zonnepanelen gingen naar mensen die die panelen wel konden betalen (en dus die niet zo hard nodig hadden)

En nu wordt al ruim voor de verkiezingen campagne gevoerd om niet de energierekening te betalen. De NVA is al uit de regering gestapt om geen regeringsverantwoordelijkheid te hoeven dragen, maar wel regeringsklaar te maken

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.