foto: De Brug, Mortsel

Vlaanderen vergemakkelijkt rechtstreekse stroomlevering

De Vlaamse regering is van plan om de mogelijkheid te versoepelen om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

Vandaag is dit ook al mogelijk, maar de voorwaarden hiervoor zijn zo scherp dat er in de praktijk amper gebruik van wordt gemaakt. De netbeheerders beschikken hiervoor over een wettelijk verankerd quasi-monopolie. Een van de enige mogelijke voorwaarden om zonder hun tussenkomst elektriciteit rechtstreeks van een producent naar een afnemer te transporteren is dat het stroomnet lokaal onvoldoende sterk is om dit te doen. En dat is bijna nergens het geval.

“Voor industriële gebruikers is investeren in hernieuwbare energie nu pas rendabel als ze zelf voldoende van de op die manier elektriciteit kunnen afnemen,” zegt Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD). “Wanneer dit niet het geval is doen ze dit niet. Er gaan dus heel wat opportuniteiten verloren. Met deze versoepeling willen we hernieuwbare energie bij bedrijven en lokale overheden een boost geven. Het containerpark van een gemeente heeft bijvoorbeeld een aantal loodsen, maar ter plaatse is amper verbruik. Een nabijgelegen bedrijf verbruikt heel wat energie en zal in de toekomst via een rechtstreekse verbinding de elektriciteit kunnen afnemen.”

Bedrijven die een directe lijn installeren zullen net als de netbeheerders moeten bijdragen aan de ‘openbare dienstverplichtingen.’ “Dat zal in hun geval gebeuren door een vergoeding per MWh die ze in de directe lijn injecteren.” Om oversubsidiëring te vermijden zal de mogelijke overheidssubsidie per project worden bekeken.

Intussen investeren bedrijven nog volop in hernieuwbare energie die ze zelf verbruiken. De aangekondigde versoepeling en andere manieren om die installaties te laten ‘gebruiken’ door derden zonder eigen productiefaciliteiten speelt daarin al op de achtergrond mee.

De Brug

Zo heeft maatwerkbedrijf De Brug (Mortsel) Mortsel recent geïnvesteerd in de plaatsing van 2.106 pv-panelen op zijn daken, goed voor en piekvermogen van 0,574 MWp. Die moeten jaarlijks gemiddeld 570.200 kWh stroom opwekken, goed voor ongeveer de helft van het eigen verbruik. Als omvormer is voor de eerste keer in België Core 1 van SMA gebruikt.

De Brug beschikt op eigen terrein over twee hoogspanningscabines een kan met de pv-panelen grotendeels zelf instaan voor de energieproductie die ze nodig heeft om haar uitgebreid machinepark te laten werken. “We hebben ook plannen om na de vernieuwing van een aantal daken van bedrijfsgebouwen extra zonnepanelen te plaatsen,” zegt projectleider Eric De Backer. “We zullen daarbij zeker de piste onderzoeken om deze te ‘verhuren’ aan werknemers of andere mensen die niet de mogelijkheid hebben om thuis zonnepanelen te plaatsen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.