VN suggereert goedkope manieren om ruim 36 gigaton CO2 te reduceren

Olie-industrie fakkelt steeds meer gas af

In haar recente Emissions Gap Report suggereren de VN verschillende technologische investeringen die minder dan 100 dollar per ton kosten samen jaarlijks ruim 36 gigaton CO2-uitstoot zouden kunnen besparen. In de energiesector – in totaal goed voor 12,2 tot 13,6 gigaton – moet vooral veel bespaard kunnen worden met zon, wind, waterkracht en het voorkomen van methaanemissies uit olie en gas.

Vooral in de landbouw, gebouwen, energie, bosbouw, industrie en transport zijn met betaalbare middelen veel reducties te realiseren, denken de onderzoekers. Nemen we nu geen extra maatregelen bovenop de doelen die landen zichzelf al gesteld hebben, vrezen ze, dan zal de temperatuur in 2100 minimaal 3 graden stijgen. Om dat te voorkomen analyseren ze betaalbare maatregelen die veel schade zouden kunnen voorkomen. Met name in de energiesector blijkt veel winst te halen.

Honderd bedrijven leveren kwart uitstoot

Momenteel zijn ’s werelds honderd grootste publiek verhandelde vervuilers samen goed voor ongeveer een kwart van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, constateren de onderzoekers. Overheden en bedrijven moeten daarom samenwerken, maar in praktijk is echter onduidelijk in hoeverre de acties van bedrijven deel uitmaken van nationale toezeggingen. Om tot een bruikbare verdeling te komen, stellen de VN, moeten alle betrokken partijen samen gecoördineerde, transparante plannen maken en naleven.

Om te kijken welke maatregelen daarvoor het efficiëntst zijn, analyseerden de betrokken onderzoekers het potentiële effect van maatregelen die maximaal honderd dollar per ton kosten, meestal (veel) minder. Een deel van de maatregelen wordt gebruikt om reeds uitgestoten stoffen weer op te slaan – de zogenaamde ‘negatieve emissies’, andere maatregelen voorkomen de uitstoot van schadelijke gassen. Bij het voorkomen van uitstoot speelt met name methaan uit gas een grote rol: terwijl CO2 op veel plaatsen beperkt wordt, stijgt de methaanuitstoot steeds verder. Door lekken te voorkomen en het methaan op te vangen en te gebruiken, zou in 2030 driekwart van de verwachtte uitstoot bespaard moeten kunnen worden.

Energie en industrie

Ongeveer In de energiesector is het meest te winnen uit zon (wereldwijd 2,6 tot 4,1 gigaton CO2-equivalenten per jaar in 2030), windenergie (2,6 tot 4,1 Gt), waterkracht (1,89 Gt) en methaan uit olie en gas (1,78 Gt), verwachten ze. De industrie kan daarnaast 2.2 gigaton winnen aan verbeterde energie-efficiëntie, en kan naar verwachting 1.5 gigaton uitstoot besparen aan andere vormen van uitstoot dan CO2. Aan haar potentieel van CO2-opslag, kennen de onderzoekers een waarde van 1,22 gigaton toe.

In de gebouwde omgeving, valt vooral veel winst te behalen op ‘appliances’ (3,3 Gt), terwijl in de transport sector vooral veel verwacht wordt van het potentieel van lichte wagens (2,0 Gt). Naast het aanzienlijke potentieel van emissiebesparende maatregelen in land- en bosbouw (ongeveer 7 respectievelijk 6 Gt), vormt het totale potentieel van de doorgerekende maatregelen op grofweg 38 gigaton. Dat moet naar verwachting genoeg zijn om de temperatuurstijging ten gevolgen van emissies te beperken tot 2 graden.

(bronnen onder de tabel)

Fragment uit Table ES.1: Overview of emission reduction potentials in 2030 (GtCO2e per year), UNEP The Emissions Gap Report 2017. VLNR: sector, maatregel, potentieel emissie reductie in 2030, categorie, totaal potentieel van sector

Bron & beeld:

  • UNEP (2017). The Emissions Gap Report 2017. United Nations Environment
    Programme (UNEP), Nairobi

Lees ook:

Foto: Wereldbank

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.