VNG brengt voortgang energiebesparing koopwoningen in kaart

1 juni 2016 – De VNG heeft voor elke regio in Nederland een ‘atlas’ gemaakt waarin de voortgang van de ondersteuningsstructuur voor energiebesparing bij particuliere woningen in kaart is gebracht. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

Uit een bericht van de VNG
‘(…) De atlassen laten per regio zien welke opgave de regio heeft, hoe de huidige stand van zaken is, welke doelen de regio nastreeft en welke elementen op dit moment bij de regionale aanpak zijn betrokken. Ook de aanwezigheid van energieloketten, bedrijvenallianties en lokale energie coöperaties (veelal burgerinitiatieven) is per gemeente te zien op kaart.

Schermafbeelding 2016-05-31 om 17.31.03Particuliere woningen
In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen namelijk afgesproken dat in elke gemeente een energieloket komt, en dat in elke regio allianties worden gevormd om de woningeigenaar te ontzorgen. Een alliantie kan bijvoorbeeld bestaan uit een samenwerking tussen bedrijven, lokale energie coöperaties, overheden, instelling etc. Per regio kan dit verschillen.

Regiostructuur
De VNG heeft een structuur opgezet om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. Hiervoor is een regiostructuur gehanteerd. In 29 regio’s is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt om de ontzorging van woningeigenaren vorm te geven, om partijen bij elkaar te brengen en om kennis en expertise op te doen zodat partijen in de regio’s en de gemeenten in staat zijn om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te realiseren. (…)’

Alle beschikbare atlassen

Achterhoek Midden Holland
Alkmaar Noord en Midden Limburg
Amsterdam-Amstelland en Meerlanden Noordoost Brabant
Drenthe Noord Veluwe
Eemland-Gooi en Vechtstreek Rijnmond-Goeree Overflakkee
Flevoland Twente
Foodvalley U10+ Utrecht
Friesland West-Brabant
Groningen West-Overijssel
Haaglanden Zaanstreek Waterland
Hart van Brabant Zeeuwse Gemeenten
IJmond-Zuid-Kennemerland Zuid Limburg
Kop van N-Holland en W-Friesland Zuid Holland Noord
MARN-MRA Zuid Holland Zuid
Metropoolregio Eindhoven

Bronnen
VNG, 31 mei 2016: VNG brengt voortgang energiebesparing koopwoningen in kaart
VNG, rapport: Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio’s (pdf, 5 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.