VNG: ‘Demissionair kabinet moet gewoon doorgaan met energietransitie’

29 maart 2017De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de Tweede Kamer laten weten de energietransitie ‘niet controversieel’ te vinden. Het demissionaire kabinet moet er om vertraging te voorkomen gewoon mee doorgaan.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) Wat de VNG betreft zou de behandeling van drie wetten gewoon door kunnen gaan. Dat zijn de Omgevingswet, de Wet voortgang Energietransitie en het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun. Met de Omgevingswet kunnen de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd en kunnen duurzame projecten, zoals windmolenparken, worden gestimuleerd. Daarnaast geeft de omgevingswet gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte. Gemeenten hebben volgens de VNG tijd nodig om zich op de invoering voor te bereiden. De wet moet in 2019 worden ingevoerd. Ook ziet de VNG liever geen vertraging bij de invoering van de Wet voortgang Energietransitie. Wil Nederland de komende decennia een gestage omslag maken naar niet-fossiele brandstof en klimaatneutraliteit, dan moet er geen vertraging optreden en het klimaatakkoord snel worden uitgevoerd. (…)’

 

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 28 maart 2017:  VNG: Omgevingswet en energietransitie niet controversieel
Foto: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.